Mijn Kifid

Kifid houdt klachten over Flexibel Krediet en PrivéLimiet Plus van ABN AMRO voorlopig aan

Tegen de Kifid-uitspraak over Flexibel Krediet en PrivéLimietPlus van ABN AMRO is onlangs beroep aangetekend door betrokken consument. De consument laat zich hierbij vertegenwoordigen door Stichting Geldbelangen. Het is nu aan de Commissie van Beroep van Kifid om deze klacht te beoordelen, in welke de consument de berekening van de bank voor de rentecompensatie betwist. In afwachting van de uitspraak van de Commissie van Beroep zal Kifid vergelijkbare klachten over deze doorlopend kredietproducten voorlopig aanhouden. Betrokken consumenten ontvangen van Kifid apart bericht over het aanhouden van hun klacht.

 

Waarom aanhouden?
Het zou kunnen dat de Commissie van Beroep tot een andere conclusie komt dan de Geschillencommissie in haar uitspraak GC 2022-0047. Kifid houdt daarom alle klachten over Flexibel Krediet en PrivéLimietPlus van ABN AMRO aan. Zou Kifid de klachtbehandeling voortzetten, dan brengt dat het risico mee dat klachtzaken weer overgedaan moeten worden in een beroepsprocedure. Het aanhouden voorkomt voor alle betrokkenen verspilling van tijd en energie.

 

Uitspraak waartegen beroep is ingesteld
Op 27 januari 2022 heeft de Geschillencommissie van Kifid uitspraak gedaan in een klachtzaak (GC 2022-0047) waarin het gaat over PrivéLimietPlus en Flexibel Krediet, beide doorlopende kredieten van de ABN AMRO bank. In die uitspraak oordeelt de Geschillencommissie dat de bank geen rekening hoeft te houden met het rente-op-rente-effect bij de berekening van het rentenadeel. Daarnaast oordeelt de Geschillencommissie dat de bank voor het berekenen van compensatie voor product PrivéLimietPlus de referentierente moet gebruiken zoals eerder door de Commissie van Beroep is vastgesteld voor doorlopend krediet. Het nieuwsbericht hierover en de uitspraak kunt u hier terugvinden.

 

Hoe lang houdt Kifid de klachten aan?
Zowel lopende als nieuw ingediende klachten, die vergelijkbaar zijn met de klachtzaak GC 2022-0047, houdt Kifid aan tot dat de Commissie van Beroep uitspraak heeft gedaan in deze beroepsprocedure. Het is lastig in te schatten wanneer de uitspraak van de Commissie van Beroep is te verwachten. Dit duurt zeker enkele maanden. Pas daarna kan Kifid duidelijkheid geven over de voortzetting van de klachtbehandeling.

 

Ook interessant