Mijn Kifid

Ralph Pans benoemd als voorzitter bestuur Kifid

De heer mr. R.J.J.M. (Ralph) Pans is per 1 januari 2017 benoemd als de nieuwe voorzitter van het bestuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Sinds maart 2013 is hij staatsraad bij de Raad van State. Minister Dijsselbloem van Financiën heeft de benoeming door het bestuur van Kifid goedgekeurd.

Ralph Pans wordt de opvolger van mr. A. Hammerstein, die per 31 december 2016 aftreedt wegens het bereiken van de maximale bestuurderstermijn.

Begin november maakte Kifid de benoeming bekend van mevrouw mr. E.C. (Eveline) Ruinaard als de nieuwe voorzitter van de Geschillencommissie Kifid, die met ingang van 1 januari 2017 de dagelijkse leiding over het instituut heeft.

De heer Pans ziet als belangrijkste uitdaging van zijn functie: “het versterken van Kifid als toegankelijk en effectief klachteninstituut voor de financiële dienstverlening waar consumenten, dienstverleners en overheid vertrouwen in hebben”

De heer Pans is een veelzijdige en ervaren bestuurder. Eerder was hij wethouder, tevens locoburgemeester van de gemeente Zaanstad, burgemeester van de gemeente Rosmalen, burgemeester van de gemeente Almere en secretaris-generaal van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Voor zijn aantreden als staatsraad was hij 10 jaar lang voorzitter van de directieraad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Ralph Pans studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit van Groningen.

Ook interessant