Mijn Kifid

MKB-rentederivaten bij Kifid: 10 zaken geschikt, 2 afgewezen en 1 toegewezen

Kifid heeft de eerste klachtzaken in het dossier MKB-rentederivaten afgerond. In 10 zaken is succesvol bemiddeld tussen betrokken ondernemers en banken. In twee uitspraken heeft de gespecialiseerde Geschillencommissie de vordering tegen de bank afgewezen en in één zaak heeft zij de vordering van de klant, de ondernemer, gedeeltelijk toegewezen.

Bij de gedeeltelijk toekenning van de claim heeft de bank naar het oordeel van de Commissie aan de ondernemer geen passend advies gegeven omdat de swap niet goed aansloot bij de lening. De afwijzing van vorderingen heeft te maken met het feit dat betrokken ondernemers door hun bank voldoende zijn geïnformeerd en van schending van zorgplicht geen sprake is.

Voldoende geïnformeerd

De Geschillencommissie MKB rentederivaten van Kifid heeft de vorderingen tegen respectievelijk Deutsche Bank en Rabobank afgewezen. In beide zaken oordeelt de Commissie dat de bank de ondernemer bij de verkoop van de renteswap voldoende heeft geïnformeerd over de kenmerken en risico’s van het product.

Geen schending van zorgplicht

Een belangrijk vraagpunt is of er sprake is van schending van zorgplicht. Voor de Commissie moet in ieder geval duidelijk zijn dat de bank de ondernemer zo goed heeft geïnformeerd over de eigenschappen en de risico’s van de swaps dat deze een weloverwogen keuze heeft kunnen maken. Zij oordeelt in beide zaken dat de bank aan deze zorgplicht heeft voldaan. Van een onjuiste of niet passende advisering is gezien de aard van de onderliggende lening evenmin sprake. Alles overwegende heeft de Commissie in beide kwesties de vordering tegen de bank afgewezen.

Niet passend advies

In de derde klachtzaak handelend over de aanschaf van twee renteswaps heeft de Geschillencommissie MKB-rentederivaten de vordering tegen Deutsche Bank gedeeltelijk toegewezen. Zij oordeelt dat één van de renteswaps onvoldoende samenhang vertoont met de onderliggende lening(en). Dit betekent voor de Commissie dat de ondernemer niet passend is geadviseerd, waardoor er sprake is van een verwijtbare tekortkoming van de bank die leidt tot schadeplichtigheid.

Bemiddelingspoging zinvol

Het financiële klachteninstituut heeft tot nu toe in totaal 54 klachtzaken MKB-rentederivaten ontvangen. Daarvan zijn er 19 afgehandeld, waaronder de 13 zaken door schikking of uitspraak. De 6 overige zaken zijn afgesloten omdat de klacht tussentijds is ingetrokken of omdat dat de klant in strijd met het klachtenreglement van Kifid niet eerst met zijn bank in overleg wilde gaan. De voorlopige indruk van Kifid is dat zowel ondernemers als banken de zittingen voor bemiddeling waarderen en dat mede daardoor het bereiken van schikkingen aanzienlijk wordt bevorderd.

Noot voor de redactie

Perscontacten via tel. 070 – 333 89 48
Klik op de volgende links voor de eerste drie uitspraken van de Geschillencommissie MKB rentederivaten:

Ook interessant