Mijn Kifid

Kifid opent loket voor kleinere mkb’er met klacht over zakelijk krediet

Vanaf 1 juli 2018 kunnen naast consumenten ook kleinere mkb-ondernemers en zzp’ers terecht bij Kifid, het klachteninstituut voor financiële dienstverlening. Heeft een kleinere ondernemer een klacht over zijn financiering en lost de bank dit niet naar tevredenheid op, dan is Kifid het toegankelijke en deskundige alternatief voor een gang naar de rechter.

Ondernemers met klachten over een geldlening of kredietfaciliteit zijn nu aangewezen op de rechter. Dat is voor een kleinere ondernemer of zzp’er duur. Bovendien heb je een advocaat nodig en kost het veel tijd, die een ondernemer liever besteedt aan ondernemen. Dat de kleinere mkb’er en zzp’er vanaf juli 2018 terecht kunnen bij Kifid doet recht aan de bijzondere positie van deze ondernemersgroep. Zij missen vaak de financiële kennis en ervaring van grotere bedrijven. Het klachtenloket bij Kifid is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en maakt deel uit van de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering. Deze Gedragscode biedt betere bescherming aan kleinere mkb’ers, die een bedrijfsfinanciering afsluiten met een bank of andere financier.

Soort klachten

Kleinere ondernemers kunnen bij Kifid terecht met verschillende soorten klachten over hun zakelijk krediet. Bijvoorbeeld als er een geschil is over de wijziging van het rentetarief. Of als de bank het krediet opzegt of opeist en de ondernemer de rechtmatigheid hiervan betwist. Het kan ook zijn dat de ondernemer het niet eens is met de manier waarop de financier de afspraken over vervroegd aflossen van het krediet uitvoert. Een ondernemer kan bij Kifid niet klagen over een afwijzing van een kredietaanvraag; het staat een bank of financier vrij om een kredietverzoek te weigeren.

Spelregels

In het reglement voor Geschillenbeslechting kleinzakelijke financiering is vastgelegd welke klachten door Kifid worden behandeld en hoe de klachtprocedure werkt. Zo moet de klacht gaan over een financiering die is aangevraagd vanaf 1 juli 2018. De uitspraken van Kifid over kleinzakelijke financiering zijn in principe bindend. Dit betekent dat de bank of andere financier, ongeacht de uitkomst, de uitspraak zal opvolgen.

Kleinere ondernemers, zzp’ers

Wil je als ondernemer of zzp’er een beroep doen op Kifid, dan mag de omzet van je bedrijf niet hoger zijn dan vijf miljoen euro per jaar. Voor de klachtbehandeling door Kifid dienen ondernemers 250 euro bij te dragen in de kosten; indien de ondernemer in hoger beroep gaat bij Kifid kost dat 500 euro. Kifid kan in een bindende uitspraak maximaal 250.000 euro aan geleden schade toewijzen aan een ondernemer. Hogere bedragen kunnen worden toegewezen in een niet-bindende uitspraak.

Ook interessant