Mijn Kifid

Kees Oosterholt neemt afscheid van Kifid

Kees Oosterholt is vandaag teruggetreden als algemeen directeur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Hij is de eerste directeur van Kifid, dat in 2007 ontstond als resultaat van een fusie van de klachten- en geschilleninstanties van de banken, verzekeraars, tussenpersonen en de effectenindustrie.

Zijn opdracht ‘één centraal loket’ neer te zetten, waarbij deze instanties gezamenlijk in een structuur zijn ondergebracht, is afgerond. In die periode is het aantal klachten mede door de financiële crisis meer dan verdubbeld. Het bestuur van Kifid is de heer Oosterholt erkentelijk voor zijn bijdrage aan het vormgeven en in goede banen leiden van het nieuwe instituut.

De heer Oosterholt draagt zijn taken over aan het zittende managementteam dat de volgende fase, waarin Kifid wordt omgevormd tot een in alle opzichten onafhankelijk en maatschappelijk beter verankerd klachteninstituut, vooralsnog ter hand neemt. In verband met deze aanpassing van de organisatiestructuur is een plan van aanpak opgesteld, dat eind september 2011 door het bestuur wordt vastgesteld.

Kern van het vernieuwingsproces is dat de inhoudelijke en facilitaire ondersteuning van de Ombudsman, de Geschillencommissie en de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening worden ondergebracht in een platte, meer aangescherpte organisatie voor klachtenbehandeling. De maatregelen komen tegemoet aan de wensen van de Minister van Financiën op het gebied van governance van het instituut en vloeien voort uit verschillende aanbevelingen, waaronder het  rapport van de heer Van Delden.

Ook interessant