Mijn Kifid

Kifid: schademelding in CIS-databank op zich geen reden voor weigering

Een verzekeraar mag een aanvraag voor een schadeverzekering niet weigeren enkel en alleen op grond van het schadeverleden in het Centraal Informatie Systeem (CIS). Dit blijkt uit een vandaag gepubliceerde uitspraak van de Geschillencommissie van Kifid. Volgens het Gebruikersprotocol van CIS mag de verzekeraar informatie uit de CIS databank wel gebruiken om te controleren of de aspirant-verzekeringnemer eerlijk is over het door hem opgegeven schadeverleden.

Een autobezitter vraagt een nieuwe autoverzekering aan bij Promovendum, aanbieder van verzekeringen. In het aanvraagformulier wordt niet gevraagd naar het schadeverleden. Wanneer Promovendum vervolgens in de CIS databank meerdere schademeldingen ziet op het adres van de consument, stelt zij aanvullende vragen. Wat was de oorzaak van de meldingen? Was er sprake van eigen schuld? Binnen een dag stuurt de consument een toelichting; van eigen schuld was volgens hem geen sprake. Toch weigert Promovendum deze verzekeringsaanvraag vanwege het schadeverleden van de consument. Dit zou niet passen binnen het acceptatiebeleid van de verzekeringsaanbieder. De consument legt zich daar niet bij neer en beklaagt zich bij Kifid.

Gebruikersprotocol

De Geschillencommissie wijst op het Gebruikersprotocol CIS, waar verzekeraars en volmachtkantoren zich aan moeten houden. Hierin is duidelijk vermeld dat de CIS databank niet mag worden gebruikt om te bekijken of het schadeverleden van betrokkene op zichzelf reden is om hem de gevraagde verzekering te weigeren. De informatie die CIS beheert, is bedoeld om te controleren of betrokkene naar waarheid heeft verklaard over zijn schade- of verzekeringsverleden.

Oneigenlijk gebruik

Bij het aanvragen van de verzekering is de consument niet gevraagd naar zijn schadeverleden. Het is aannemelijk dat de verzekeringsaanvraag was geaccepteerd, als Promovendum geen kennis had kunnen nemen van de schademeldingen in de CIS databank. De verzekeringsaanbieder heeft geen andere bezwaren of redenen gegeven voor afwijzing. Uit de gang van zaken in deze klachtzaak blijkt dat de aanvraag enkel en alleen is afgewezen vanwege de schademeldingen in de CIS databank. Dit is in strijd met het Gebruikersprotocol, concludeert de Geschillencommissie. De verzekeringsaanbieder maakt op die manier misbruik van haar contracteer- en beleidsvrijheid. Promovendum moet aan de consument 500 euro schade vergoeden.

De uitspraak GC 2020-183 in deze klacht van een consument tegen Promovendum, onderdeel van het Centraal Administratiekantoor Dordrecht, is niet-bindend.

Ook interessant