1. Home
  2. Kifid
  3. Over Kifid

Over Kifid

Kifid is het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Bij ons kunt u als consument terecht wanneer u een financiële klacht heeft. Wij bemiddelen in geschillen met banken, verzekeraars, tussenpersonen en andere financiële dienstverleners.

Ons doel

Kifid helpt problemen op te lossen tussen consumenten en hun financiële dienstverlener. Dat gebeurt door bemiddeling of door een (meestal) juridisch bindende uitspraak van onze Geschillencommissie.

Onafhankelijkheid

Kifid is volledig onafhankelijk. Financiële dienstverleners hebben geen enkele invloed op de klachtenbehandeling en het inhoudelijke oordeel van Kifid. Ook het bestuur en de directie van Kifid bemoeien zich niet met de behandeling van klachten. De Geschillencommissie moet immers in alle vrijheid onpartijdige beslissingen kunnen nemen. Dit vinden wij zo belangrijk dat dit is vastgelegd in onze statuten en reglementen.

Financiering Kifid

Onze dienstverlening wordt betaald door de aangesloten dienstverleners. De begroting van Kifid wordt gecontroleerd door de minister van Financiën.

Rol minister van Financiën

De minister van Financiën moet de begroting van Kifid goedkeuren en akkoord zijn met de statuten en reglementen. Ook moet de minister instemmen met de benoeming van het bestuur en de voorzitters van de Geschillencommissie en de Commissie van Beroep. Zo is de onafhankelijkheid van Kifid gegarandeerd.