Mijn Kifid

Klachtenloket Rentederivaten MKB bij Kifid niet langer nodig

Op verzoek van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) sluit Kifid het tijdelijk loket Rentederivaten MKB per 15 januari 2021. Eind december 2020 heeft Kifid de laatste nog in behandeling zijnde klacht van een ondernemer over zijn rentederivaat afgesloten. Nu Kifid geen klachten over rentederivaten meer in behandeling heeft, zien de banken geen reden om het tijdelijke loket bij Kifid nog langer open te houden.

Het tijdelijk loket Rentederivaten MKB bij Kifid is vijf jaar open geweest. In die periode hebben ruim 80 ondernemers met een rentederivaat zich bij Kifid gemeld met een klacht. Een groot aantal klachten is de afgelopen twee jaar ingetrokken, nadat ondernemers van hun bank een aanbod hadden ontvangen volgens het Uniform Herstelkader Rentederivaten (UHK). Ondernemers die specifiek een klacht hebben naar aanleiding van een aanbod van banken onder het Uniform Herstelkader moeten daarvoor overigens naar de Geschillencommissie Uniform Herstelkader; deze klachten behandelt Kifid niet.

Meeste klachten geschikt

Dankzij het tijdelijk loket Rentederivaten MKB heeft Kifid voor ruim twintig ondernemers een bemiddelingsresultaat bereikt; in deze klachten hebben bank en ondernemer samen alsnog een oplossing gevonden. De Geschillencommissie Rentederivaten heeft in ruim 10 klachtzaken een uitspraak gedaan. Tegen twee van deze uitspraken is beroep ingesteld. Over die klachten heeft de Commissie van Beroep in 2018 opnieuw geoordeeld en uitspraak gedaan.

Klein zakelijke ondernemers

Het tijdelijke rentederivaten-loket was alleen open voor klachten over rentederivaten van kleinzakelijke ondernemers. Dat wil zeggen: bedrijven met maximaal 50 werknemers en een omzet/balanstotaal van minder dan 10 miljoen euro. De klacht moest betrekking hebben op een rentederivaat afgesloten in het kader van zakelijke kredietverlening bij ABN AMRO, Deutsche Bank, ING, Rabobank, SNS REAAL of Van Lanschot. En de looptijd van het rentederivaat was op 1 april 2011 nog niet geëindigd.

Met de sluiting van het tijdelijk loket Rentederivaten MKB komen de reglementen voor dit loket te vervallen. Datzelfde geldt voor de Geschillencommissie Rentederivaten MKB.

Ook interessant