Mijn Kifid

Nieuw commissielid versterkt Geschillencommissie Kifid

Het bestuur van het financiële klachtenloket Kifid heeft een nieuw commissielid benoemd. Per 1 juli 2024 start mevrouw mr. E. (Elly)  van Zadelhoff als lid van de Geschillencommissie. Zij vervult deze functie als nevenfunctie. De leden van de Geschillencommissie zijn niet werkzaam voor een bij Kifid aangesloten financiële dienstverlener.

Elly van Zadelhoff brengt een schat aan ervaring mee vanuit diverse beleidsfuncties, waaronder werk voor een ambtenarenbond, wetenschappelijk onderwijs, academische ziekenhuizen en wetenschappelijke onderzoeksinstellingen. Daarnaast heeft zij een belangrijke rol gespeeld als beleidsmedewerker bij de Vereniging van Hogescholen en Universiteiten in Nederland, met een focus op cao’s én heeft zij ervaring als cao-onderhandelaar bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, met expertise in sociale zekerheid.


Foto: Elly van Zadelhoff

Eveline Ruinaard, voorzitter van de Geschillencommissie, is blij met haar komst:

“We zijn verheugd Elly van Zadelhoff te verwelkomen in onze commissie. Haar brede expertise en diepgaande kennis van cao-onderhandelingen en sociale zekerheid zijn van grote waarde, naast het feit dat ze jarenlang lid is geweest van de commissie van beroep ABP en momenteel werkzaam is als extern expert bij ABP. Die kennis en ervaring zetten we in het bijzonder in bij het beoordelen van klachten over pensioenverzekeringen en dienstverlening door premiepensioeninstellingen (PPI’s).”

Geschillencommissie

De Geschillencommissie onderzoekt bij klachten eerst of bemiddeling mogelijk is. Lukt dat niet, dan volgt een beoordeling door de Geschillencommissie. Indien de Geschillencommissie aanvullende vragen heeft voor partijen, vindt een zitting plaats. Daar kunnen zowel de consument als de financiële dienstverlener hun verhaal doen. Zodra het klachtdossier volledig is, kan de Geschillencommissie oordelen en een uitspraak doen.

Ook interessant