Mijn Kifid

Rick Verschoof tijdelijk voorzitter Geschillencommissie Kifid

Mr. R.J. (Rick) Verschoof fungeert vanaf 1 april a.s. als waarnemend voorzitter van de Geschillencommissie van het financiële klachteninstituut Kifid.

De waarneming houdt verband met de overstap van de huidige vaste voorzitter, prof. Edgar du Perron, per die datum naar de Hoge Raad. In de komende maanden zal het bestuur van Kifid zijn opvolger benoemen.

Als vicevoorzitter van de Geschillencommissie (afdeling Verzekeringen) is Rick Verschoof vertrouwd met de werkwijze en geschillenbehandeling van Kifid. Hij wordt voor de waarneming bij Kifid voor een dag per week vanuit de rechtbank Midden-Nederland gedetacheerd. Mr. Verschoof is ook raadsheer / plaatvervanger bij het gerechtshof te ‘s-Gravenhage.

Noot voor de redactie

Perscontacten via 070 – 3338948

Ook interessant