Mijn Kifid

Mr. drs. G.C.C. Lewin nieuw lid Commissie van Beroep

Het bestuur van Kifid heeft mr. drs. G.C.C. (Gerard) Lewin per 1 mei 2019 benoemd tot lid van de Commissie van Beroep. De heer Lewin is sinds 1995 werkzaam bij de rechterlijke macht. Hij is momenteel senior raadsheer bij het Gerechtshof Amsterdam. Hiervoor heeft hij gewerkt bij de rechtbanken in Middelburg en Rotterdam en is hij als rechter uitgezonden geweest  naar Curaçao. Lewin is zijn loopbaan begonnen als actuaris bij het buitenlands bedrijf van Nationale Nederlanden. De minister van Financiën heeft de benoeming door het bestuur van Kifid goedgekeurd.

Voorzitter van de Commissie van Beroep, Wanner Los, is blij met deze benoeming: “Met Gerard Lewin krijgt de Commissie van Beroep een lid met de nodige ervaring zowel in het verzekeringsrecht als in het financieel recht. Zijn aandacht en interesse voor procedurele rechtvaardigheid en toegankelijke geschilbeslechting sluiten goed aan op waar de beroepscommissie van Kifid voor staat.”

De Commissie van Beroep oordeelt over het bezwaar van consumenten, ondernemers en financiële dienstverleners tegen uitspraken van de Geschillencommissie van Kifid. De functie lid van de Commissie van Beroep is een nevenfunctie. Andere nevenactiviteiten van de heer Lewin liggen op terrein van doceren en publiceren. In het Nederlands Juristenblad verzorgt hij het civiele deel van de wekelijkse rechtspraakrubriek.

Ook interessant