Mijn Kifid

SRLEV moet beheerkosten beleggingsverzekering vergoeden

De Geschillencommissie van Kifid is van oordeel dat SRLEV de aan Consument doorberekende beheerkosten van een beleggingsverzekering moet vergoeden. De Commissie heeft vastgesteld dat SRLEV tekort is geschoten in haar verplichting om de Consument duidelijk en begrijpelijk te informeren over deze kosten zodat daarover geen wilsovereenstemming tussen partijen bestond.

In deze klachtzaak had de betrokken Consument in 2006 een zogenoemde Opstap hypotheek gesloten. Dit is een gecombineerde hypothecaire geldlening waarbij voor de aflossing van de hypotheek een beleggingsverzekering is afgesloten. Consument stelde onvoldoende en onjuist over de kosten te zijn geïnformeerd. Duidelijke en begrijpelijke informatie aan de Consument is een belangrijke toetssteen in de geschillenbehandeling bij Kifid.

De Geschillencommissie oordeelt op grond van de door Consument overgelegde stukken dat hij door de verzekeraar afdoende is geïnformeerd over de kosten met uitzondering van de beheerkosten. In de polis werd namelijk bepaald dat de beheerskosten nihil zijn. In de door Consument in de precontractuele fase ontvangen stukken noch in de polis werd omschreven wat onder beheerkosten moet worden verstaan.

SRLEV bracht wel fondsbeheerkosten in rekening. De Commissie is van oordeel dat Consument er redelijkerwijs vanuit mocht gaan dat met beheerkosten gedoeld werd op de fondsbeheerkosten. De ontstane onduidelijkheid is aan SRLEV te wijten en zij is gehouden de in rekening gebrachte fondsbeheerkosten terug te betalen.

Klik hier voor de volledige uitspraak

Noot voor de redactie

Perscontacten via 070 – 333 89 48

Ook interessant