Mijn Kifid

Kifid: Bank mag ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid niet weigeren

Na een echtscheiding vraagt een consument de bank om zijn ex-vrouw uit de hoofdelijke aansprakelijkheid te ontslaan. Obvion weigert dit omdat de consument niet in staat zou zijn om de hypotheeklasten alleen te dragen. De consument beklaagt zich bij Kifid. De Geschillencommissie is van oordeel dat in deze situatie het verlenen van ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid niet betekent dat de bank ernstige schade lijdt, terwijl de belangen van de consument zeer zwaarwegend zijn. Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde uitspraak. De bank moet de ex-vrouw ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid onder voorwaarde dat de consument zijn hypotheeklasten blijft voldoen en dat de consument de woning zodanig onderhoudt dat deze niet in waarde daalt.

Een consument en zijn inmiddels ex-vrouw hebben in 2006 samen een hypotheek afgesloten bij de bank. Na de echtscheiding in 2012 blijft de man met hun twee kinderen in de woning wonen. Wanneer de ex-vrouw te maken krijgt met schuldsanering constateert haar bewindvoerder dat zij nog steeds aansprakelijk is voor de hypotheek van de woning. De bewindvoerder verlangt van de consument dat de ex-vrouw uit de hoofdelijke aansprakelijkheid wordt ontslagen of dat de woning wordt verkocht. De consument dient hierop bij de bank een verzoek in om zijn ex-vrouw uit de hoofdelijke aansprakelijkheid te ontslaan.

Weigeren mag

Ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid is een wijziging van de hypotheekovereenkomst waarvoor de instemming van alle contractspartijen nodig is. De bank mag weigeren om de ex-vrouw te ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid. Tenzij dit in redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

De Geschillencommissie constateert dat in deze zaak sprake is van zwaarwegende belangen van de consument. Wanneer er geen ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid wordt verleend aan de vrouw, dan moet de woning worden verkocht. Juist de vertrouwde omgeving is voor de kinderen, met psychische problemen, van groot belang voor stabiliteit.

Anders dan ‘standaard’afweging

Doorgaans staat de bank bij een verzoek tot ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de afweging of de hypotheek met één debiteur of met twee debiteuren kan worden voortgezet. Deze situatie wijkt daarvan af. Omdat op de ex-vrouw de schuldsaneringsregeling van toepassing is, kan de bank een hypotheekschuld niet op de ex-vrouw verhalen. In deze situatie staat de bank niet voor de ‘standaard’afweging, maar is de vraag of de bank de hypotheek met de consument voort wil zetten of dat de bank wil dat de woning wordt verkocht. De Geschillencommissie betrekt in haar oordeel dat de consument momenteel in staat is de hypotheeklasten te voldoen. En dat voor zover er sprake is geweest van betalingsachterstanden, die telkens weer zijn ingelopen.

Dit alles leidt tot de slotsom dat in deze specifieke situatie het belang van de consument zeer zwaarwegend is, terwijl de belangen van de bank niet ernstig worden geschaad. In deze situatie is de weigering van de bank om ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid te verlenen onaanvaardbaar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Tegelijkertijd heeft de Geschillencommissie begrip voor de bezwaren van de bank bij het verlenen van ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid. Om die reden bepaalt de Geschillencommissie dat de bank de ex-vrouw dient te ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid onder voorwaarde dat de consument zijn hypotheeklasten blijft voldoen en de woning zodanig onderhoudt dat deze niet in waarde daalt.

De uitspraak van de Geschillencommissie (GC 2018-394) in deze klacht van consument tegen Obvion is bindend.

Volg ons ook via twitter @Kifid_Den_Haag

Ook interessant