Mijn Kifid

Verklaring van het bestuur van Kifid met betrekking tot twee artikelen in het FD van maandag 30 mei

Naar aanleiding van twee artikelen in het FD van 30 mei j.l. geeft het bestuur van Kifid de volgende verklaring uit:

  1. De onafhankelijkheid van de ombudsman en die van de leden van de Geschillencommissie staan buiten iedere twijfel. Het bestuur hecht grote waarde aan laagdrempelige, deskundige en zorgvuldige afhandeling van klachten van consumenten. Daartoe bestaat Kifid.
  2. Van beïnvloeding van de behandeling van klachten door het bestuur is nimmer sprake geweest. De ombudsman en de Geschillencommissie zouden dat ook nooit hebben aanvaard.
  3. Vorig jaar heeft mr. Van Delden advies uitgebracht over een aantal mogelijke verbeteringen in de procedure en in de governance. Het bestuur heeft die adviezen aanvaard en is bezig met de uitvoering ervan. Mr. Van Delden is bij uitstek deskundig, en onafhankelijk ten opzichte van Kifid.
  4. Het bestuur hecht eraan mee te delen dat mr. Wabeke, die grote verdiensten heeft gehad voor Kifid, in het najaar van 2010 op eigen verzoek en zonder conflict is vertrokken bij Kifid.
  5. De consumenten en de aangesloten organisaties hebben er alle belang bij dat het klachteninstituut van Kifid in stand blijft en goed functioneert. Daaraan wordt door alle betrokkenen hard gewerkt.
  6. Het bestuur doet over interne personele kwesties geen mededelingen naar buiten, maar besteedt daaraan uiteraard aandacht. Het is ook juist dat klachten van personeel serieuze aandacht verdienen. Een extern onderzoeksbureau is de komende weken bezig via interviews en een medewerkerstevredenheidsonderzoek in kaart te brengen of er problemen bestaan en, zo ja, welke.

Den Haag, 30 mei 2011

Ook interessant