Mijn Kifid

Waarom aansluiten?

De Wet op het financieel toezicht (Wft) verplicht financiële dienstverleners zich aan te sluiten bij een door de minister van Financiën erkend klachteninstituut. Kifid is ministerieel erkend.

Door u aan te sluiten bij Kifid laat u zien dat uw klant centraal staat. Mocht een consument of ondernemer een klacht hebben en u komt er samen niet uit, dan kan Kifid het geschil beslechten.

Uw aansluiting bij Kifid garandeert u en uw klant een onpartijdige behandeling van klachten, als alternatief voor de rechter. Een alternatief dat veelal goedkoper en minder tijdrovend is.

Consumenten en ondernemers kunnen in het openbare dienstverlenersregister nagaan of u bent aangesloten en ook of u het principe van bindend advies onderschrijft. Het laatste kan voor hen beslissend zijn in de keuze om zaken met u te doen.

Hoe aansluiten?

Heeft u een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), dan kunt u zich aansluiten bij Kifid. Staat uw onderneming in het AFM-register financiële dienstverleners dan ontvangt u automatisch een uitnodiging met uw tijdelijke inloggegevens. Via aansluiten.kifid.nl kunt u dan inloggen en krijgt u toegang tot geautoriseerde onderdelen van onze website.

Staat uw onderneming niet in het AFM-register financiële dienstverleners, dan kunt u via fd@kifid.nl een verzoek tot aansluiting bij Kifid indienen. Bij uw verzoek tot aansluiting dient u een uittreksel uit het Handelsregister mee te sturen en een kopie van de AFM-vergunning indien van toepassing.

Bindend of niet-bindend

Financiële dienstverleners zijn bindend of niet-bindend aangesloten bij Kifid. In het dienstverlenersregister is terug te vinden wie bindend zijn aangesloten en wie niet.

De leden van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en van het Verbond van Verzekeraars zijn automatisch bindend aangesloten bij Kifid. Ook financiële dienstverleners die de Gedragscode Alternatieve Financiering of de Gedragscode Erkend Financieringsadvies MKB hebben ondertekend zijn bindend aangesloten bij Kifid. Overige financiële dienstverleners maken zelf een keuze voor bindend of niet-bindend bij aansluiten.

Meer over bindend en niet-bindend aangesloten zijn

Meer over onze werkwijze

Wilt u meer weten over onze dienstverlening aan uw klant? Kies dan op onze homepage ‘ik ben consument’ of ‘ik ben ondernemer’.