Mijn Kifid

Voorzitter Geschillencommissie stelt beroep open tegen twee uitspraken over rentetarieven doorlopend krediet

De voorzitter Geschillencommissie Kifid heeft in twee recente uitspraken van de Geschillencommissie beroep opengesteld met gebruikmaking van de hardheidsclausule. In een uitspraak heeft de consument hierom gevraagd, in de andere uitspraak de financiële dienstverlener. Het gaat om de uitspraken GC 2018-376 en 2018-400 waarin consumenten zich hebben beklaagd over hoge rentetarieven voor een doorlopend krediet bij Interbank. De betrokken consumenten en financiële dienstverleners kunnen de uitspraak nu opnieuw laten beoordelen door de Commissie van Beroep van Kifid.

In uitspraak GC 2018-400 heeft de Geschillencommissie op 6 juli jl. geconcludeerd dat de bank haar vrijheid om de rente aan te passen niet heeft gebruikt op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De bank hoeft geen rente terug te betalen. Tegen deze uitspraak is beroep opengesteld op verzoek van de consument en zijn vertegenwoordiger.

In uitspraak GC 2018-376 heeft de Geschillencommissie op 4 juli jl. geconcludeerd dat de consument mogelijk te veel rente heeft betaald. De bank moet over een periode van vier jaar het rentetarief herrekenen en eventueel te veel betaalde rente aan de consument vergoeden. Tegen deze uitspraak is beroep opengesteld op verzoek van de financiële dienstverlener. Vanwege het principiële karakter geldt voor dit beroep artikel 5.4 van het Reglement van de Commissie van Beroep. Dit artikel stelt onder meer dat de kosten voor rechtsbijstand, die de consument voor deze procedure moet maken, voor rekening komen van de financiële dienstverlener.

Vragen in hoger beroep

De Geschillencommissie van Kifid is in het bijzonder benieuwd naar het oordeel van de Commissie van Beroep over twee aspecten.

  1. Wat vindt de Commissie van Beroep van het uitgangspunt dat een consument zich alleen kan beroepen op een prospectus, als die prospectus ook daadwerkelijk is uitgereikt of overgelegd?
  2. Hoe oordeelt de Commissie van Beroep over de vraag of het rentetarief onlosmakelijk is verbonden aan een externe factor? En dat voor die externe rentevoet het driemaands Euribor tarief wordt gehanteerd dan wel deze moet worden vermeerderd met de liquiditeitsopslag?

Overige klachten aangehouden

Op dit moment heeft Kifid enkele tientallen soortgelijke klachten in behandeling bij de Geschillencommissie. Deze klachten worden aangehouden in afwachting van een oordeel van de Commissie van Beroep. De voorzitter Geschillencommissie heeft de Commissie van Beroep gevraagd om deze klachtzaken met voortvarendheid in behandeling te nemen. Of dit lukt, is mede afhankelijk van de medewerking van consumenten en financiële dienstverleners.

Volg ons ook via twitter @Kifid_Den_Haag

Ook interessant