Mijn Kifid

Variabele rente nieuwe woninghypotheken geldt vanaf mei 2022 als basis voor referentierente doorlopend consumptief krediet

Voor het berekenen van mogelijk te veel betaalde rente op doorlopend consumptief krediet met variabele rente moeten kredietverstrekkers vanaf mei 2022 de DNB-rentereeks voor variabele rente op nieuwe woninghypotheken als basis gebruiken. Dit betekent dat voor doorlopend consumptief krediet met variabele rente geldt dat vanaf mei 2022 de referentierente gelijk is aan de DNB-rentereeks voor variabele rente op nieuwe woninghypotheken vermeerderd met 5,28 procentpunt. Dit heeft de Geschillencommissie van Kifid bepaald, zo blijkt uit de vandaag gepubliceerde uitspraak. Met deze maatstaf volgt de Geschillencommissie de conclusies en het advies uit het deskundigenrapport ‘’Onderzoek alternatieve referentierente doorlopend consumptief krediet”.

Deze uitspraak van de Geschillencommissie (GC 2023-0305) geeft antwoord op de vraag welke referentierente kredietverstrekkers vanaf mei 2022 moeten gebruiken bij het berekenen van mogelijk te veel betaalde rente op doorlopend consumptief krediet met variabele rente. Een vraag die is opgekomen nadat De Nederlandsche Bank (DNB) per 1 april 2022 noodgedwongen moest stoppen met publicatie van de rentereeks voor doorlopend consumptief krediet. Duidelijkheid over de te gebruiken referentierente hebben kredietverstrekkers nodig bij de uitvoering van door henzelf getroffen compensatieregelingen voor doorlopend consumptief krediet met variabele rente en voor zover de kredietovereenkomst na 1 mei 2022 nog doorloopt.

Deskundigenrapport

Op verzoek van Kifid en in samenspraak met betrokken consumentenorganisaties en kredietverstrekkers hebben twee onafhankelijk deskundigen, de heren dr. ir. R. Lord en prof. dr. A.M.H. Slager RBA, geïnventariseerd wat een geschikt alternatief zou kunnen zijn voor de tot mei 2022 gebruikte DNB-rentereeks voor doorlopend consumptief krediet. Hun bevindingen hebben zij vastgelegd in het deskundigenrapport “Onderzoek alternatieve referentierente doorlopend consumptief krediet”. Dit rapport wijst uit dat de variabele rente op nieuwe woninghypotheken bruikbaar is als alternatief voor het bepalen van de referentierente voor doorlopend consumptief krediet. De Geschillencommissie volgt deze conclusie van de deskundigen.

Nieuwe maatstaf voldoet aan randvoorwaarden

DNB publiceert het variabele rentetarief voor nieuwe woninghypotheken op haar website en daarmee is het openbaar. Verder voldoet deze rentereeks aan de randvoorwaarden die consumentenorganisaties en kredietverstrekkers hebben gesteld als het gaat om bestendigheid, tijdigheid en het definitieve karakter van de publicatie. Om ervoor te zorgen dat de DNB-rentereeks voor variabele rente op nieuwe woninghypotheken aansluit op de DNB-rentereeks voor doorlopend consumptief krediet die geldt als referentierente van 1 juni 2010 tot 1 mei 2022, adviseren de deskundigen een opslag van 5,28 procentpunt toe te passen. Ook op dit punt volgt de Geschillencommissie het advies van de deskundigen.

Referentierente voor doorlopend consumptief krediet met variabele rente

Eerder heeft de Commissie van Beroep al vastgesteld op welke manier de referentierente voor doorlopend consumptief krediet moet worden bepaald tot aan 1 mei 2022. Met de uitspraak van vandaag is ook duidelijkheid over de referentierente vanaf 1 mei 2022. Voor drie achtereenvolgende periodes is de referentierente als volgt:

  • Periode 1 maart 2000 – 1 juni 2010: de referentierente is gelijk aan de CBS-rentereeks voor consumptief krediet verminderd met 0,91 procentpunt.
  • Periode 1 juni 2010 – 1 mei 2022: de referentierente is gelijk aan de DNB-rentereeks voor doorlopend consumptief krediet.
  • Periode 1 mei 2022 – heden: de referentierente is gelijk aan de DNB-rentereeks voor variabele rente op nieuwe woninghypotheken vermeerderd met 5,28 procentpunt.

Klachten over doorlopende krediet dat nog doorloopt na 1 mei 2022

Kifid heeft meer klachten in behandeling over een doorlopend consumptief krediet dat nog doorloopt na 1 mei 2022. De consumenten betrokken bij deze klachten ontvangen voor eind mei van Kifid nader bericht. Met de vandaag gepubliceerde uitspraak GC 2023-0305 en het bijbehorende deskundigenrapport (GC 2023-0305B) is er nu duidelijkheid over de te gebruiken referentierente vanaf 1 mei 2022. Met deze duidelijkheid is dit punt geen belemmering meer de behandeling van dit type klachten die nog doorlopen na 1 mei 2022. De consumenten betrokken bij deze klachten ontvangen voor eind mei van Kifid nader bericht. Voor de beoordeling van soortgelijke klachten zal de Geschillencommissie de lijn volgen zoals uiteengezet in de vandaag gepubliceerde uitspraak.

Link naar het deskundigenrapport “Onderzoek alternatieve referentierente doorlopend consumptief krediet” (GC 2023-0305 B): https://www.kifid.nl/judgement/onderzoek-alternatieve-referentierente-doorlopend-consumptief-krediet-gc-2023-0305-b/

Link naar de volledige einduitspraak GC 2023-0305: https://www.kifid.nl/judgement/einduitspraak-2023-0305-bindend/

Ook interessant