Mijn Kifid

Actievere voorlichting uitspraken Geschillencommissie en Ombudsman

Kifid gaat bijzondere uitspraken van de Geschillencommissie en de Financiële Ombudsman actiever onder de aandacht van publiek en professie brengen. Dit gebeurt in de vorm van een tweewekelijkse, geanonimiseerde aankondiging op Kifid.nl.

De uitspraken worden geselecteerd uit de bemiddelingsvoorstellen van de Ombudsman en de bindende adviezen van de Geschillencommissie. Ook de uitspraken van de Commissie van Beroep worden actiever gecommuniceerd. Wekelijks worden door de staf van Kifid zelfstandig gemiddeld 100 klachten afgewikkeld en door nog eens 80 door tussenkomst van de Ombudsman. Het aantal klachten dat aan de Geschillencommissie wordt voorgelegd neemt toe en bedraagt momenteel ruim 500 klachten per jaar

Ook interessant