Mijn Kifid

Banken moeten consumenten wijzen op nieuwe vormen van beroepscriminaliteit

De Geschillencommissie van Kifid heeft een consument een vergoeding toegekend voor schade als gevolg van diefstal van zijn bankpas. Deze is op een onbewaakt moment ontvreemd toen consument bij een winkelwagentje inging op het verzoek om munten te wisselen. Naar het oordeel van de Commissie is hier geen sprake van grove nalatigheid maar is consument de dupe geworden van geraffineerde beroepscriminaliteit waarmee hij geen rekening behoefde te houden. Van financiële instellingen mag worden verwacht dat zij hun klanten actief benaderen om hen te wijzen op veelvoorkomende nieuwe vormen van dergelijke criminaliteit, zoals uiteindelijk ook met de “tientjestruc” is gebeurd. Daartoe bestaan zo oordeelt de geschillencommissie voldoende mogelijkheden. In dit geval is niet gebleken dat de aangesloten bank de consument heeft gewezen op het risico dat aan een op zichzelf gangbare handeling als het bij een winkelwagentje wisselen van munten is verbonden.

Klik hier voor de uitspraak.

Ook interessant