Mijn Kifid

CvB Kifid: afhandeling klachten beleggingsverzekeringen na uitspraak Europese Hof van Justitie

De Commissie van Beroep van Kifid heeft vorige week geoordeeld dat de Geschillencommissie de behandeling van een zaak over een beleggingsverzekering op grond van het Europese recht had moeten aanhouden totdat het Europese Hof van Justitie zijn uitspraak heeft gedaan.

Zoals algemeen bekend is bij het Europese Hof van Justitie een zaak van NN aanhangig met vragen die relevant kunnen zijn voor de beoordeling van klachten over beleggingsverzekeringen. De uitspraak van het Hof wordt tegen het einde van dit jaar verwacht.

Reactie Geschillencommissie

De Geschillencommissie heeft nu besloten dat de uitspraak van de Commissie van Beroep gevolgd moet worden in alle zaken over beleggingsverzekeringen. Dit betekent dat in al deze zaken de behandeling zal worden aangehouden. Na de uitspraak van het Europese Hof zal de behandeling worden voortgezet.

Uitzondering

Een uitzondering maakt de Commissie voor zaken waarin al een mondelinge behandeling is aangekondigd. Deze mondelinge behandeling zal doorgang vinden, omdat partijen daarmee rekening hebben gehouden. De Commissie zal na de behandeling echter geen uitspraak doen, totdat het Europese Hof zijn oordeel heeft gegeven. Dit geldt ook voor zaken waarin op dit moment al een mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden maar waarin de Commissie nog geen (eind)uitspraak heeft gedaan. Als het oordeel van het Europese Hof daartoe aanleiding geeft, krijgen partijen de gelegenheid hun standpunten in een extra schriftelijke ronde aan de beslissing van het Europese Hof aan te passen.

Noot voor de redactie

  • Perscontacten via 070 333 89 48
  • Klik hier voor de uitspraak van de Commissie van Beroep
  • Klik hier voor de brief aan betrokken consumenten van ingediende klachten

Ook interessant