Mijn Kifid

Geschillencommissie verwacht begrijpelijke informatie en duidelijk advies over hefboomeffect

In twee tussenuitspraken onderstreept de Geschillencommissie van Kifid het cruciale belang van begrijpelijke informatie en duidelijk consumentenadvies over mogelijke tegenvallers bij de uitkering van beleggingsverzekeringen als gevolg van het hefboomeffect. Vanwege een tekortkoming op dit punt, waaronder in brochures en offertes, moeten zowel verzekeraar SRLEV en als tussenpersoon AssurantieGroep Nederland Holding B.V. de betreffende consument een redelijke compensatie geven in de ontoereikende verzekeringsuitkering voor de aflossing van zijn hypothecaire lening.

SRLEV is volgens de Geschillencommissie tekort geschoten in haar informatieplicht naar een consument die een hypotheek had afgesloten met daaraan gekoppeld een beleggingsverzekering die ook het overlijdensrisico dekt. De Commissie vindt dat de aanbieder van een beleggingsverzekering zich goed rekenschap moet geven van de achterliggende doelstelling van de consument. In deze klachtzaken was die doelstelling de gedeeltelijke aflossing van een hypothecaire schuld.

De verzekeraar behoorde als professionele financiële dienstverlener zich ervan bewust te zijn – en was zich dit in dit geval ook – dat de waarde van de beleggingsverzekering door het hefboomeffect onvoldoende zou kunnen stijgen. Door deze uitkomst kan de consument een deel van zijn hypothecaire lening niet aflossen. Bij het afsluiten van de verzekering had de verzekeraar nadrukkelijk en op een voor een breed en ondeskundig publiek begrijpelijke wijze moeten waarschuwen voor de mogelijke tegenvallende beleggingsopbrengsten.

De Geschillencommissie is verder van oordeel dat de AssurantieGroep medeverantwoordelijkheid heeft voor het negatieve resultaat. Uit de beschikbare documentatie had de betrokken tussenpersoon immers kunnen opmaken dat door het negatieve hefboomeffect van tegenvallende beleggingsopbrengsten, de stijgende overlijdensrisicopremie en de kosten de beleggingswaarde mogelijk geheel of gedeeltelijk zou verdampen.

Naar de mening van de Commissie heeft de consument ook zijn eigen verantwoordelijkheid. Hij weet immers dat hij belegde met de daaraan verbonden koersrisico’s. Eveneens is hem bekend dat de premie voor de dekking van het overlijdensrisico met het ouder worden aanzienlijk zou stijgen. Daarom concludeert de Commissie dat de klacht alleen gegrond is voor zover deze de omstandigheid betreft dat de consument onvoldoende is geïnformeerd over de mogelijk negatieve gevolgen van het hefboomeffect. SRLEV en de AssurantieGroep hoeven de consument dan ook alleen binnen redelijke grenzen voor de nadelige gevolgen daarvan te compenseren.

Voordat de Geschillencommissie tot een bindend eindoordeel in beide klachtzaken komt zal de verzekeraar eerst inzicht moeten verschaffen in de inhoud van de door haar gesloten Compensatieregeling en de wijze waarop zij deze jegens de consument heeft toegepast.

  • Klik hier voor tussenuitspraak 2013-03
  • Klik hier voor tussenuitspraak 2013-04

Ook interessant