Mijn Kifid
Kifid, het Klachteninstituut financiële dienstverlening

Kifid kan eerste financiers van kort zakelijk krediet aansluiten

Drie aanbieders van kort zakelijk krediet voldoen inmiddels aan de Gedragscode Kort Zakelijk Krediet en hebben zich voor onafhankelijke alternatieve geschilbeslechting bindend aangesloten bij Kifid. Heeft een kleinzakelijke ondernemer een klacht over een kort zakelijk krediet van Swishfund, BridgeFund of OPR en lost de financier het niet naar tevredenheid op, dan kan de kleinzakelijke ondernemer de klacht voorleggen aan Kifid. Het klachteninstituut is het toegankelijke en deskundige alternatief voor een gang naar de rechter.

Het is op initiatief van Stichting MKB Financiering dat mkb’ers en zzp’ers met een klacht over een kortlopend zakelijk krediet terecht kunnen bij Kifid. Het gaat om non-bancaire financiering van maximaal 100.000 euro en met een looptijd van maximaal een jaar. Een klacht kan bijvoorbeeld gaan over de wijziging van het rentetarief voor het kort lopend krediet. Of er is een situatie ontstaan waarin de financier het kortlopend krediet opeist en de ondernemer de rechtmatigheid hiervan betwist. Een kleinzakelijke ondernemer kan bij Kifid niet klagen over een afwijzing van een financieringsaanvraag; het staat een financier vrij om een aanvraag voor een kort lopend krediet te weigeren.

Eveline Ruinaard, voorzitter Geschilllencommissie, verwelkomt de nieuw aangesloten dienstverleners:
“Deze drie financiers bieden hun kleinzakelijke klanten met een kort zakelijk krediet de zekerheid dat op het moment dat zij er samen niet uitkomen, de klant voor een oplossing naar Kifid kan gaan. Dat doet recht aan de bijzondere positie van mkb’ers en zzp’ers. Zij missen vaak de financiële kennis en ervaring zoals meestal wel aanwezig is bij grotere bedrijven. Dankzij Stichting MKB Financiering kunnen kleinzakelijke ondernemers met een klacht over een non-bancaire financiering en/of over een erkend financieringsadvies al langer bij Kifid terecht. Het is mooi dat Kifid haar deskundigheid en ervaring waar nodig nu ook kan inzetten voor de oplossing van klachten over kort zakelijk krediet.”

Spelregels

In het Reglement voor de behandeling van klachten door de Geschillencommissie is vastgelegd welke klachten Kifid kan behandelen en hoe de klachtprocedure werkt. Kifid kan alleen klachten behandelen van kleinzakelijke ondernemers over kort zakelijk krediet dat is verstrekt door financiers die zich houden aan de Gedragscode Kort Zakelijk Krediet. Op dit moment zijn dat Swishfund, BrigdeFund en OPR. Deze financiers hebben verplicht een eigen klachtenregeling en zijn bindend aangesloten bij Kifid. Dit betekent dat deze financiers, ongeacht de uitkomst, een uitspraak van Kifid opvolgen. Kifid kan in een bindende uitspraak over een kort zakelijk krediet een bedrag van maximaal 250.000 euro toewijzen. Hogere bedragen kunnen worden toegewezen in een niet-bindende uitspraak.

Kleinzakelijke ondernemers

Wil je als kleinzakelijke ondernemer een beroep doen op Kifid, dan mag de omzet van je bedrijf (op groepsniveau) niet hoger zijn dan vijf miljoen euro per jaar. Voor de klachtbehandeling door Kifid dragen ondernemers 250 euro bij in de kosten; indien de ondernemer in hoger beroep gaat bij Kifid kost dat 500 euro.

 

 

Ook interessant