Mijn Kifid

Debiteurenrisico bij corporate beleggingsproducten. Faillissement Lehman Brothers

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening heeft op 11 april 2011 uitspraak gedaan in een zaak van een consument met een beperkt offensief profiel, die had belegd in door Lehman Brothers gegarandeerde producten. Naar het oordeel van de commissie geldt ten aanzien van corporate beleggingsproducten die in de markt als “investment grade” worden aangemerkt, dat in beginsel maximaal 30% van een portefeuille afhankelijk mag zijn van een debiteurenrisico geconcentreerd in één uitgevende instelling of debiteur. Door een fors hoger percentage van de portefeuille te beleggen in door Lehman Brothers gegarandeerde producten, heeft de vermogensbeheerder de consument onvoldoende voor het debiteurenrisico behoed. De commissie heeft geoordeeld dat de door het faillissement van Lehman Brothers ontstane schade aan de consument moet worden vergoed, voor zover deze schade kan worden toegerekend aan het deel van de portefeuille dat op een andere wijze had moeten worden belegd.

Klik hier voor de betreffende uitspraak

Ook interessant