Mijn Kifid

Kifid: verzekeringsadviseur moet wijzen op opschortende werking van inboedelverzekering

Vanwege een aankomende verhuizing sluit een consument via Portegies Advies (verzekeringsadviseur) een gewijzigde opstal- en inboedelverzekering af. De nieuwe woning moet eerst worden verbouwd. Vanaf mei 2016 geldt de opstal- en inboedelverzekering voor het nieuwe adres, het oude adres en voor een gehuurde opslag. Wanneer de consument na een inbraak op het nieuwe adres een inboedelclaim indient, blijkt dat de verzekering is opgeschort en consument geen schadevergoeding krijgt. De consument heeft zich bij Kifid beklaagd over het feit dat de tussenpersoon zijn zorgplicht niet is nagekomen. De Geschillencommissie concludeert dat de tussenpersoon in deze situatie de consument had moeten wijzen op het feit dat dekking van de inboedelverzekering zou worden opgeschort, wanneer de woning op het nieuwe adres langer dan 180 dagen onbewoond bleef. Portegies Advies is tekort geschoten in zijn zorgplicht en zal de geleden schade aan de consument moeten vergoeden.

Begin november 2016 wordt op het nieuwe nog onbewoonde adres van een consument ingebroken. Gereedschappen, bouwmaterialen, rolluiken en een fotocamera worden ontvreemd. De consument dient via zijn verzekeringsadviseur een inboedelclaim in. Hij is onaangenaam verrast wanneer de tussenpersoon hem laat weten dat de verzekeraar de gestolen spullen niet vergoedt, omdat de betreffende woning meer dan 180 dagen onbewoond was. De consument beklaagt zich over het feit dat zijn verzekeringsadviseur hem niet heeft gewaarschuwd voor het feit dat na 180 dagen leegstand de inboedelverzekering voor het nieuwe adres zou worden opgeschort.

Zorgplicht

De Geschillencommissie van Kifid stelt, in lijn met eerdere uitspraken van de Hoge Raad, dat van een redelijk bekwaam en redelijk handelend verzekeringsadviseur mag worden verwacht dat deze de verzekeringnemer tijdig attendeert op mogelijke gevolgen voor de dekking van de verzekering, die voortvloeien uit voor de adviseur bekende feiten. De tussenpersoon wist dat op het nieuwe adres een verbouwing gaande was en dat nog onbekend was wanneer de nieuwe woning kon worden betrokken. In augustus 2016 informeert Portegies Advies nog bij de consument of al bekend is wanneer hij naar het nieuwe adres gaat verhuizen. Tenonrechte heeft de tussenpersoon niet gewezen op het feit dat na 180 dagen leegstand de inboedel op het nieuwe adres niet langer gedekt zou zijn. Portegies Advies is de zorgplicht naar de consument onvoldoende nagekomen en dient de door consument geleden schade van bijna 9.000 euro te vergoeden.

De uitspraak (GC 2018-017) in deze klacht van een consument tegen tussenpersoon Portegies Advies is op verzoek van de consument niet-bindend. Tegen deze uitspraak is geen hoger beroep mogelijk bij de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening. Partijen kunnen de zaak nog wel aan de rechter voorleggen.

Volg ons ook via twitter @Kifid_Den_Haag

Ook interessant