Mijn Kifid

GC Kifid: verplichte medische keuring voor DGA bij verandering van pensioenuitvoerder onaanvaardbaar

De Geschillencommissie van Kifid vindt het onaanvaardbaar dat een medische keuring wordt verlangd als een directeur-grootaandeelhouder met zijn bedrijf wil overstappen naar een andere pensioenuitvoerder. Naar het inzicht van de Commissie geldt de bescherming van artikel 4 lid 3 van de Wet op de Medische Keuringen ook voor de DGA, tenminste als hij voor de overstap reeds deelnam in een bestaande pensioenregeling.

De Commissie acht de gevolgen van een strikte toepassing van de regel dat bij een dergelijke overgang van een DGA een medische keuring mag worden verlangd onaanvaardbaar. Dat zou immers tot gevolg hebben dat een DGA die al deelnemer was aan een pensioenregeling onder omstandigheden niet mee kan over te gaan naar de nieuwe pensioenuitvoerder, terwijl hij evenmin bij de bestaande uitvoerder kan blijven.

Geen belangenconflict

Consequentie hiervan is dat een DGA bij de afweging om de pensioenregeling voor zijn werknemers al dan niet onder te brengen bij een andere pensioenuitvoerder tegen een ernstige belangentegenstelling kan aanlopen. De nieuwe regeling mag dan beter zijn voor zijn werknemers, maar zelf loopt hij het risico daaraan na een keuring niet of slechts onder aanzienlijk slechtere voorwaarden deel te kunnen nemen.

Bedoeling wetgever

Naar het oordeel van de Geschillencommissie van Kifid kan dit ongewenste gevolg niet de bedoeling van de wetgever zijn geweest bij de totstandkoming van de Pensioenwet. Consument dient als DGA alle vrijheid te hebben om na afloop van de contractsperiode, mede ten behoeve van zijn werknemers, in te gaan op een gunstiger aanbod van een andere pensioenuitvoerder.  Zijn keuzevrijheid mag niet worden gehinderd door de gedachte aan een medische keuring voor hem zelf.

  • Noot voor de redactie: perscontacten via 070 – 333 89 49
  • Klik hier voor de uitspraak

Ook interessant