Mijn Kifid

Kifid: schade door misbruik bankpas en pincode deels vergoed

Tijdens zijn vakantie krijgt een consument te maken met een woninginbraak. Met de gestolen passen en pincodes weten onbevoegden 3.880 euro van zijn bankrekening op te nemen. De consument doet aangifte bij de politie en claimt bij ING Bank vergoeding van het volledige bedrag. De bank wil de schade niet vergoeden omdat de consument ‘grof nalatig’ zou zijn geweest. De consument heeft zich hierover bij Kifid beklaagd. De Geschillencommissie concludeert dat de consument wel degelijk veiligheidsmaatregelen heeft getroffen, maar dat de pincodes zodanig zijn opgeschreven dat anderen deze als codes herkennen. Een kwart van de schade komt voor rekening van de consument; ING Bank moet 2.910 euro (75%) vergoeden.

De consument heeft tijdens zijn vakantie de bankpassen die hij niet gebruikt opgeborgen in kluisje. In een ander kluisje liggen papiertjes met daarop enkele ‘fictieve’ telefoonnummers. De inbrekers weten de woning, voorzien van voordeur met politiekeurmerk, binnen te dringen. Naast een groot aantal goederen worden twee ‘kluisjes’ met respectievelijk bankpassen en ‘versluierde’ pincodes ontvreemd. Nog voordat de bankpassen zijn geblokkeerd, wordt tweemaal met succes een bedrag afgeschreven optellend tot 3.880 euro. Uit het transactieoverzicht van de bank blijkt dat de onbevoegden een aantal keren een onjuiste pincode hebben ingevoerd voor een saldocheck. En ook bij de opnames gaat het intoetsen van de pincode de eerste en derde keer goed, maar de tweede keer mislukt de opname vanwege een foute pincode.

Pincode onvoldoende versluierd

De Geschillencommissie merkt op dat de bankpassen en pincodes, anders dan de consument stelt, niet zijn bewaard in een degelijke in de muur verankerde kluis. Het aan de muur vastgeschroefde kluisje met bankpassen en de ‘safe met digitaal slot’ waren voor de inbrekers gemakkelijk mee te nemen. Het ligt voor de hand dat wanneer onbevoegden vervolgens papiertjes vinden met ‘fictieve’ telefoonnummers, zij dit zien als codes. Het feit dat de opnames afwisselend slagen en mislukken, zoals blijkt uit het transactieoverzicht, illustreren dat. De consument heeft niet gezorgd dat de pincode was versluierd in ‘een voor anderen onherkenbare vorm die alleen door uzelf is te ontcijferen’. Denk bijvoorbeeld aan een adressenboekje met tal van adressen en telefoonnummers, waaronder één fictief adres en telefoonnummer.

Redelijkheid en billijkheid

De Geschillencommissie constateert dat de consument een aantal veiligheidsmaatregelen wel heeft getroffen. Zo was de voordeur voorzien van een politiekeurmerk, werden de bankpassen en de pincodes gescheiden van elkaar opgeborgen en hield de buurvrouw een oogje in het zeil. Rekening houdend met redelijkheid en billijkheid concludeert de Geschillencommissie dat de consument een kwart van de schade zelf moet dragen; het resterende bedrag van 2.910 euro moet ING Bank aan de consument vergoeden.

De uitspraak in deze klacht van een consument tegen ING Bank is bindend. De volledige uitspraak vindt u hier <GC 2017-653>.

Of volg ons via twitter @Kifid_Den_Haag

Ook interessant