Mijn Kifid

Geschillencommissie Kifid: schadevergoeding voor misleidende informatie BonusPlan

Aegon moet een klant een deel van zijn schade vergoeden omdat deze aan de hand van de ontvangen informatie in de veronderstelling verkeerde een spaarproduct te kopen. In werkelijkheid kocht de klant het product BonusPlan dat gekenmerkt wordt door een combinatie van sparen, beleggen en verzekeren. Hij had slechts met moeite kunnen ontdekken dat er sprake was van een koersrisico. Nadat hij het met Aegon niet eens kon worden legde de klant zijn klacht voor aan Kifid.

De Geschillencommissie van Kifid stelt in haar bindend advies dat een verzekeraar verplicht is de klant volledig en begrijpelijk te informeren over de kenmerken en eigenschappen van een beleggingsverzekering. Aegon echter heeft alleen de nadruk gelegd op het behalen van hoge rendementen en ten onrechte niet gewezen op veel minder gunstige scenario’s.

Risico’s buiten beeld

Door de selectieve informatie van Aegon zijn de risico’s voor de klant buiten beeld gebleven. In de redenering van de Geschillencommissie zou de klant de overeenkomst niet hebben gesloten indien hij op correcte wijze was geïnformeerd over het BonusPlan.

Evenmin acht de Geschillencommissie het aannemelijk dat de klant bij de opbouw van zijn pensioen aanzienlijke beleggingsrisico’s wilde lopen. Zij passen volgens haar ook niet goed bij de aard van het BonusPlan, zoals door verzekeraar gepresenteerd, te weten een fiscaal gefaciliteerde spaarvorm voor een aanvullende pensioenopbouw.

In dit licht bezien acht de Commissie het ook niet passend dat gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst de ingelegde premies door verzekeraar zijn aangewend voor de aankoop van participaties in een beleggingsfonds. Dit fonds belegt, direct of indirect, hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in aandelenmarkten over de hele wereld.

Verantwoordelijkheid klant

In haar bindend advies geeft de Geschillencommissie aan dat de klant recht heeft op een compensatie die overeenkomt met zijn positie bij een juiste voorlichting voor een andere, meer veilige, spaarvorm. Maar de Commissie vindt wel dat van de klant mag worden verwacht dat hij de verstrekte informatie aandachtig doorleest en zo nodig kritische vragen stelt. Omdat de klant dit heeft nagelaten, is hij zelf mede schuldig aan het ontstaan van zijn schade en moet deze volgens de Commissie voor 20% voor zijn rekening blijven.

Lees hier de volledige uitspraak

Perscontacten via 070 – 333 89 48

Ook interessant