Mijn Kifid

Geschillencommissie: tariefsverhoging Rabo RendeMix uitstellen tot 1 januari 2016

De Geschillencommissie van Kifid is van oordeel dat de verhoging van het tarief voor de basisdienstverlening voor Rabo Rendemix moet worden uitgesteld van 1 juli 2015 tot 1 januari 2016. Zij vindt dat daardoor mede vanwege de door de bank gewekte verwachtingen beter tegemoet wordt gekomen aan de belangen van klanten.

Bovendien is de Geschillencommissie van mening dat klanten tot deze datum zonder transactiekosten moeten kunnen uitstappen. Het nieuwe tarief voor deze basisdienstverlening wordt door haar als marktconform gezien.

Als gevolg van de uitspraak van de Geschillencommissie heeft Rabo besloten tot een uniforme gedragslijn. De bank zal daarom de ingangsdatum van het nieuwe tarief voor alle klanten verplaatsen naar 1 januari 2016. Rabo heeft Kifid laten weten dat zij haar klanten zo spoedig mogelijk over dit besluit en de uitvoering daarvan schriftelijk zal informeren.

Lees hier en hier de uitspraken

Noot voor de redactie: perscontacten via 070 – 333 89 48

Ook interessant