Mijn Kifid

Kifid: bank mag vrij opneembare spaarrekening opzeggen

Een consument heeft zich bij Kifid beklaagd over het feit dat ABN AMRO per 31 maart jl. de vrij opneembare spaarrekening heeft opgezegd. De Geschillencommissie van Kifid concludeert dat de bank de Kapitaalmarktindex Rekening (KMI-rekening) volgens de voorwaarden eenzijdig mocht opzeggen. De bank heeft daarbij een redelijke opzegtermijn in acht genomen van ruim twee maanden.

De consument heeft sinds 1995 een Kapitaalmarktindex Rekening (KMI-rekening) bij de bank. Dit is een vrij opneembare spaarrekening die geen afgesproken looptijd of vaste rente kent. Voor deze spaarrekening gelden de Spaarvoorwaarden van 1995, die in 2010 en 2018 zijn aangepast. Onder andere is toen een opzegregeling opgenomen: zowel de rekeninghouder als de bank kunnen de rekening op elk moment en tegen elke gewenste datum opzeggen.

De bank heeft op 15 januari 2019 de consument laten weten dat zij de KMI-rekening per 31 maart 2019 beëindigt. Vanwege de aanhoudend lage rentestand op de geld- en kapitaalmarkt kan de bank de KMI-rekening met een relatief hoge rente van 1,5% niet langer aanbieden. De bank zal de rekening omzetten naar een Direct Sparen-rekening met een rente van 0,03%.

De consument voelt zich overvallen door het besluit van de bank en vindt dat minimaal een overgangstermijn van twee jaar zou moeten gelden om een passend alternatief te vinden. De consument wil dat de bank een schadevergoeding betaalt van in totaal 6.900,00 euro. Dit is 1,5% van het opgebouwde kapitaal gerekend over twee jaar.

Eenzijdige wijziging

De Geschillencommissie gaat voor haar beoordeling uit van de overeenkomst en de geldende voorwaarden. In deze zaak geldt een opzegregeling zoals opgenomen in de Spaarvoorwaarden van 2018. Volgens deze voorwaarden mag de bank de rekening eenzijdig opzeggen, tenzij dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Dat de bank belang heeft bij beëindiging van deze rekening is duidelijk. De KMI-rekening is een verlieslatend product geworden en sinds 1998 biedt de bank dit product al niet meer aan. De Geschillencommissie begrijpt dat de consument de KMI-rekening wil voortzetten, omdat hij op een andere spaarrekening zo’n relatief hoge rentevergoeding niet meer zal krijgen. Daarmee is echter niet gezegd dat de opzegging van de KMI-rekening onaanvaardbaar is. De Geschillencommissie concludeert dat de bank de KMI-rekening rechtsgeldig heeft opgezegd.

Redelijke opzegtermijn

De opzegtermijn die de bank heeft gebruikt voor de opzegging is niet onredelijk, zo blijkt uit de uitspraak. De Geschillencommissie gaat niet mee in de stelling van de consument dat passende alternatieven een langere voorbereidingstijd vragen. De consument miskent dat er alternatieven zijn, zoals de Direct Sparen-rekening, waarvoor weinig voorbereidingstijd nodig is. Ook het belang van de consument om nog twee jaar profijt te hebben van een relatief hoge rente is onvoldoende zwaarwegend. De Geschillencommissie merkt op dat de consument feitelijk al lange tijd heeft geprofiteerd van de relatief hoge rente, terwijl de marktrente al veel lager was. Een opzegtermijn van ruim twee maanden is niet onaanvaardbaar, aldus de Geschillencommissie.

Redelijkheid en billijkheid

De Geschillencommissie begrijpt dat de consument zich overvallen voelt door de mededeling van de bank dat de KMI-rekening op korte termijn wordt beëindigd. Dat ongemak is echter onvoldoende voor de Geschillencommissie om te concluderen dat de beëindiging van de spaarrekening en de gehanteerde opzegtermijn naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zouden zijn.

Meer klachten

Kifid heeft op dit moment nog enkele soortgelijke klachten in behandeling. Bij de beoordeling van deze klachten zal de Geschillencommissie vasthouden aan de lijn zoals in deze uitspraak uiteengezet. Vanzelfsprekend wordt iedere klacht op zijn eigen merites beoordeeld en kunnen specifieke omstandigheden ertoe leiden dat een uitspraak afwijkt.

Deze uitspraak GC 2019-783 van de consument tegen ABN AMRO is bindend.

Ook interessant