Mijn Kifid

Verzekeraars moeten brandschade vergoeden wegens ondeugdelijke voorlichting

De consument had de schadeclaim ingediend in verband met het afbranden van een bijgebouw. De verzekeraars weigerden te vergoeden omdat daarin een hennepkwekerij was ondergebracht. De illegale status van de hennepkwekerij is in deze kwestie juridisch gezien niet van belang. De officier van justitie is niet tot strafrechtelijke vervolging van de consument voor het telen van hennep overgegaan, omdat daarvoor onvoldoende overtuigend bewijs aanwezig werd geacht.

Risicowijziging: vestiging hennepkwekerij

Cruciaal voor de Geschillencommissie in deze klachtzaak is de communicatie van de verzekeringsvoorwaarden. Verzekeraars stellen dat consument de risicowijziging als gevolg van de vestiging van een hennepkwekerij op grond van de verzekeringsvoorwaarden tijdig aan hen had moeten melden. De consument heeft een beroep gedaan op vernietiging van de risicowijzigingsclausule in de algemene voorwaarden, omdat de voorwaarden volgens hem niet op de juiste wijze elektronisch ter beschikking zijn gesteld.

De verzekeraars konden niet terugvallen op de wet, nu de wet sinds 2006 geen bescherming meer biedt aan verzekeraars voor risicoverzwaringen bestaande uit een bestemmingswijziging van een onroerende zaak in geval van een brandverzekering. Dit moeten verzekeraars tegenwoordig zelf in hun verzekeringsvoorwaarden opnemen.

Aanvraagformulier zoekgeraakt

Doordat het aanvraagformulier tijdens de behandeling van de claim in het ongerede is geraakt kon niet worden vastgesteld dat consument heeft ingestemd met de algemene voorwaarden. Evenmin is duidelijk geworden dat de hyperlink werkte en de algemene voorwaarden in pdf-formaat waren aangeboden en op te slaan. Consument had nog gesteld dat hij niet op de hoogte was van de hennepkwekerij, maar die vraag is verder niet meer aan de orde gekomen.

Niet bindend

De vordering is niet bindend toegewezen, omdat de vordering een bedrag van meer dan € 250.000,- vertegenwoordigt. Verzekeraars die lid zijn van het Verbond van verzekeraars zijn automatisch gebonden aan uitspraken van de Geschillencommissie, tenzij een bedrag wordt toegewezen van meer van € 250.000,- (zie artikel 40.4 van het vorige reglement en artikel 44.6 van het huidige reglement). De klacht over de tussenpersoon is afgewezen wegens gebrek aan belang.

Ook interessant