Mijn Kifid

Gewijzigd reglement Commissie van Beroep Kifid

De vernieuwing van de geschillenprocedure bij Kifid wordt per 1 oktober 2015 afgerond met het invoeren van het gewijzigde reglement van de Commissie van Beroep van Kifid.

Enkele in het oog springende inhoudelijke wijzigingen zijn de volgende:

  • een beroep dat door overschrijding van de beroepstermijn of anderszins kennelijk niet-ontvankelijk is, kan door de Voorzitter (zonder zitting) worden afgedaan (art. 6.4);
  • een regeling voor vertrouwelijke stukken (art. 11);
  • een verbeterde regeling voor verschoning en wraking van commissieleden (art. 8).

Andere wijzigingen zijn ingegeven door de noodzaak om het reglement zoveel mogelijk te laten aansluiten op het reglement van de Ombudsman en de Geschillencommissie en de vorig jaar gerealiseerde, vereenvoudigde werkwijze van het financiële klachteninstituut. Tevens is aansluiting gezocht bij de nieuwe Europese richtlijn over Alternatieve geschilbeslechting (ADR), die per 9 juli 2015 is ingevoerd.

Door de nieuwe werkwijze in combinatie met de opening van het online klachtenloket Mijn Kifid is de afhandeling van klachten versneld. De Ombudsman bemiddelt tussen consumenten met klachten en hun financiële dienstverleners. Het geven van oordelen gebeurt alleen door de Geschillencommissie. Desgewenst kan een partij onder bepaalde voorwaarden het geschil nog aan de Commissie van Beroep van Kifid voorleggen.

Klik hier voor het nieuwe reglement van de Commissie van Beroep van Kifid

Ook interessant