Mijn Kifid

Kifid werkt aan richtinggevende uitspraken beleggingsverzekeringen

Kifid geeft in het dossier beleggingsverzekeringen prioriteit aan een aantal uitspraken om richtinggevende jurisprudentie te creëren. Daarmee is de zorgvuldigheid en snelheid van behandeling voor consumenten het meest gediend. Op deze wijze wordt op essentiële rechtsvragen duidelijkheid verkregen, waarmee partijen onderling kunnen proberen om tot een oplossing te komen. Dit voorkomt dat Kifid in vele zaken uitspraak dient te doen met een soortgelijke problematiek.

Kifid heeft momenteel enkele honderden klachten in behandeling over beleggingsverzekeringen. Deze klachten bevinden zich in allerlei fasen van het proces. Dossiers kunnen of net ingediend zijn of zijn al gereed voor zitting. De behandeling van al deze klachten heeft stil gelegen in afwachting van de uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Procespartijen zijn na bekendmaking van dit arrest gevraagd om hierop te reageren. Inmiddels komen de reacties binnen en gaat Kifid verder met de behandeling van deze zaken.

Kifid erkent dat het lang duurt, maar benadrukt dat het individuele belang van een goede afhandeling van elke zaak zwaar telt. Kwaliteit gaat voor snelheid. Eind van dit jaar, zullen naar verwachting de eerste richtinggevende uitspraken door Kifid worden gedaan. Gelet op de beschikbare capaciteit van Kifid, claimorganisaties en van verzekeraars gebeurt dit gefaseerd. De voorzitter van de Geschillencommissie prof. mr. Edgar du Perron benadrukt ook dat het niet realistisch zou zijn om alle zaken tegelijk af te handelen. Los van het feit dat het Kifid niet de middelen heeft om zoveel zaken tegelijkertijd af te handelen, moeten wij ook rekening houden met de claimorganisaties die niet op 300 zaken gelijk kunnen reageren, zegt Du Perron. Consumenten kunnen nog steeds hun klachten indienen over een beleggingsverzekering. Kifid neemt deze gewoon in behandeling.

Ook interessant