Mijn Kifid

Kifid: klachten over beleggingsverzekeringen nemen af

In de tweede helft van 2022 hebben ruim 30 consumenten duidelijkheid gekregen over hun beleggingsverzekeringsklacht. In 27 van deze klachtzaken heeft de geschillencommissie van Kifid uitspraak gedaan. Vijf klachten over beleggingsverzekeringen zijn opgelost met bemiddeling. Op dit moment heeft Kifid nog iets meer dan 200 beleggingsverzekeringsklachten in behandeling; een jaar geleden waren dat er nog ruim 300. Het aantal nieuwe klachten over een beleggingsverzekering bleef in het afgelopen halfjaar beperkt tot negen.

Eveline Ruinaard, voorzitter geschillencommissie:

“Het moment komt in zicht dat Kifid het hoofdstuk ‘beleggingsverzekeringsklachten’ kan sluiten. Het aantal nieuwe klachten over beleggingsverzekeringen uit het verleden blijft beperkt. Daartegenover staat dat Kifid afgelopen halfjaar opnieuw tientallen klachten heeft kunnen afronden. In heel 2022 waren dat er ruim 110. Met het overgrote deel van de resterende klachten zijn we nu aan de slag en datzelfde hopen we te gaan doen met de enkele tientallen klachten die we nog moeten oppakken.”

Meeste clusters vrijwel afgerond

Kifid heeft de klachten geclusterd per verzekeringsproduct en financiële dienstverlener. Cluster voor cluster behandelt Kifid de klachten. De meeste clusters zijn nu vrijwel afgerond, zoals de clusters met klachten over beleggingsverzekeringen van ABN AMRO, Achmea, Allianz, De Goudse, Loyalis, Reaal/SRLev, Scildon, de Waerdye- en Falcon-beleggingsverzekering van a.s.r. en de Bonusplan- en Fundplan-beleggingsverzekeringen van Aegon. Het cluster met klachten over hersteladvies bij beleggingsverzekeringen was al eerder klaar. Op dit moment is het projectteam Beleggingsverzekeringen aan de slag met klachten over onder meer beleggingsverzekeringen van Aegon, de Variabel Investeringsplan- en ABC Spaarplan-beleggingsverzekeringen van a.s.r en de beleggingsverzekeringen van AMEV, Fortis en Generali die inmiddels onder a.s.r. vallen. Voor nog 69 klachten, waaronder het cluster van beleggingsverzekeringen van Nationale Nederlanden, geldt dat ze later worden opgepakt. Van de betrokken consumenten en financiële dienstverleners vraagt Kifid geduld en begrip.

Wat opvalt de afgelopen periode

Voor zover Kifid nog nieuwe klachten over beleggingsverzekeringen uit het verleden ontvangt, valt het op dat het vaak professionele vertegenwoordigers zijn die namens consumenten de klacht indienen. Het afgelopen jaar heeft de geschillencommissie in relatief veel uitspraken geoordeeld dat klachten zijn verjaard; het gaat dan over beleggingsverzekeringen die jaren geleden zijn afgesloten en waarover pas in 2020 en 2021 een klacht is ingediend bij Kifid.

Ook interessant