Mijn Kifid

Kifid startklaar voor geschillenbehandeling rentederivaten MKB

Het klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid) staat in de startblokken voor de behandeling van geschillen tussen kleine MKB-bedrijven en banken over rentederivaten. De operationele voorbereidingen zijn afgerond. Op verzoek van de Nederlandse vereniging van banken (NVB) wordt het nieuwe klachtenloket op 26 januari 2015 geopend.

Kifid realiseert de verdere uitvoering zodra de instemming van het Ministerie van Financiën op de voorgelegde reglementen is ontvangen. Dit bericht wordt aan het begin van het nieuwe jaar verwacht.

Noot voor de redactie

  • Klik hier voor de link naar het persbericht van de NVB.
  • Perscontacten via 070 – 333 89 48

Ook interessant