Mijn Kifid

Klachten over beleggingsverzekeringen: Kifid-loket is open!

Consumenten met klachten, die onder de zogenaamde compensatieregelingen Beleggingspolissen vallen, kunnen nog steeds bij het Kifid terecht. De financiële Ombudsman bekijkt of door hem ontvangen klachten bemiddelbaar zijn. Als dat niet het geval is stuurt hij ze direct door naar de Geschillencommissie van het klachteninstituut, tenzij de klager dit niet wenst. Klachten die buiten de door consumentenstichtingen en verzekeraars getroffen compensatieregelingen vallen behandelt hij uiteraard op de gebruikelijke wijze.

Berichten in de media wekken de indruk dat consumenten over deze kwestie tevergeefs bij het Kifid aankloppen, maar deze informatie is onjuist. De Ombudsman probeert partijen bij elkaar te brengen. Hij heeft met betrekking tot bepaalde zaken helaas moeten vaststellen dat er onvoldoende bemiddelingsruimte is. Vanuit zijn verantwoordelijkheid wil hij – onnodig – tijdsverlies voor consumenten in de verdere behandelingsprocedure tot een minimum beperken. Daarom leidt hij onbemiddelbare klachten in het Beleggingspolisdossier door naar de Geschillencommissie van Kifid.

De Ombudsman wil voorkomen dat consumenten als gevolg van de onjuiste publiciteit afzien van de mogelijkheden om desgewenst via een bindend oordeel van de Geschillencommissie hun recht te halen. Het is wel van belang dat de consument die naar Kifid stapt van de verzekeraar een brief heeft ontvangen, waarin staat dat zijn of haar klacht is afgewezen.

Ga voor informatie over het indienen van uw klacht naar www.kifid.nl en klik op ‘De juiste route voor uw klacht’. Daar kunt u ook het formulier voor de indiening van uw klacht downloaden.

Ook interessant