Mijn Kifid

Kifid behandelt geen klachten die voorbeeld zijn in collectieve procedure  

De Geschillencommissie heeft in een tweetal klachten over beleggingsverzekeringen geconcludeerd dat zij de klachten niet inhoudelijk kan behandelen. Beide klachtzaken zijn in een lopende collectieve procedure als voorbeeldzaak gebruikt. Daarmee zijn deze klachten onderdeel van een collectieve procedure bij de rechtbank. Kifid behandelt geen klachten die in behandeling zijn bij de rechter, zo staat in het reglement. Kifid is bedoeld om consumenten met een financiële klacht een alternatief te bieden voor de rechter, niet om het werk dubbel te doen.

Twee consumenten hebben ieder afzonderlijk bij Kifid een klacht ingediend over hun Waerdye-levensverzekering van a.s.r. Tijdens de klachtprocedure is gebleken dat beide beleggingsverzekeringen als voorbeeld zijn gebruikt in een door de Consumentenbond opgestarte collectieve procedure tegen de verzekeraar. Met instemming van deze consumenten zijn van beide beleggingsverzekeringen de offertes en de polissen ingediend als processtukken bij de Rechtbank Midden-Nederland. Daarmee zijn deze afzonderlijke klachten onderdeel van een collectieve procedure bij de rechter, concludeert de Geschillencommissie in de vandaag gepubliceerde uitspraken.

Of de rechter of Kifid

Wanneer een klacht deel uitmaakt van een lopende collectieve procedure bij een rechter, dan is de klacht in behandeling bij een rechter. Volgens artikel 2.1 van het reglement kan Kifid die klacht dan niet behandelen. Dat de consument zelf geen procespartij is, leidt niet tot een andere conclusie. In beide klachtzaken geldt dat de consument een geschil heeft met de verzekeraar over zijn beleggingsverzekering waarover de rechter zal oordelen. Een uitspraak in een collectieve procedure geeft ook richting aan de individuele zaken die in die collectieve procedure worden genoemd. De rechter zal zijn oordeel in de genoemde collectieve procedure immers mede bepalen aan de hand van de beleggingsverzekeringen van deze consument. Daarmee geeft de rechter een oordeel over de Waerdye-levensverzekeringen van beide consumenten.

Onvoorwaardelijk terugtrekken

Wanneer een klager zich definitief en onvoorwaardelijk heeft teruggetrokken uit een collectieve procedure vóórdat de rechtbank inhoudelijk uitspraak heeft gedaan, dan is artikel 2.1 van het reglement niet van toepassing. Kifid zou de klacht dan wel kunnen behandelen, mits voldaan wordt aan de overige voorwaarden voor het indienen van een klacht bij Kifid. In deze twee klachtzaken is niet gebleken dat consumenten hun beleggingsverzekering definitief en onvoorwaardelijk hebben teruggetrokken uit de collectieve procedure tegen de verzekeraar. Dit betekent dat de Geschillencommissie van Kifid deze klachten niet inhoudelijk kan behandelen.

Beide uitspraken GC 2019-866 en GC 2019-867 van consumenten tegen a.s.r. zijn bindend. De uitspraken zijn in lijn met eerdere uitspraken van de Geschillencommissie over klachten, waarvan tijdens de klachtprocedure bleek dat ze deel uitmaakten van een collectieve procedure. En in lijn met de uitleg van de reglementen zoals in het nieuwsbericht ‘Collectief klagen gaat niet samen met klagen bij Kifid’ van 26 juni 2019 is toegelicht.

De reglementen van Kifid zijn te vinden via: https://www.kifid.nl/reglementen-en-statuten/

Ook interessant