Mijn Kifid

Kifid benoemt bestuurslid

De heer drs. B.R. (Bart) Combée is per 1 augustus 2022 benoemd tot lid van het bestuur van het financiële klachteninstituut Kifid. Het bestuur ziet toe op de kwaliteit en onafhankelijkheid van de klachtbehandeling, is eindverantwoordelijk voor de stichting en fungeert als sparringpartner voor de voorzitter Geschillencommissie tevens directeur van Kifid. De minister van Financiën heeft de benoeming door het bestuur van Kifid goedgekeurd.

Bart Combée brengt een langjarige ervaring mee als het gaat om consumentengedrag en -belangen. Daarnaast heeft hij ruime bestuurlijke ervaring. Sinds 1 september 2020 is hij voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Inholland. Daarvoor was hij werkzaam als bestuurder bij de Nederlandse Zorgautoriteit en was hij geruime tijd directeur van de Consumentenbond. Bart Combée studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam.

Deze benoeming komt in de plaats van de eerdere benoeming van de heer Combée. Bij de eerdere benoeming heeft Kifid over het hoofd gezien dat de Consumentenbond naast vertegenwoordiger van het algemeen consumentenbelang ook financiële diensten verleent, waarover consumenten een klacht zouden kunnen indienen bij het financiële klachteninstituut. Een mogelijkheid waarvan tot nog toe overigens geen gebruik is gemaakt; er zijn bij het financiële klachteninstituut nog nooit klachten tegen de Consumentenbond als financiële dienstverlener behandeld.

De heer Combée was tot 1 februari 2019 directeur van de Consumentenbond. De benoeming in juli 2020 voldeed niet aan de statutaire afkoelingsperiode van drie jaar. Het bestuur van Kifid heeft de minister van Financiën een nieuw goedkeuringsbesluit voorgelegd. De minister heeft de benoeming van de heer Combée tot lid van het bestuur van Kifid per 1 augustus 2022 inmiddels goedgekeurd.

Ook interessant