Mijn Kifid

Kifid: Betaling betwist? Betaaldienstverlener moet instemming consument kunnen aantonen, of anders terugbetalen  

Een consument betwist een tweetal afschrijvingen van van zijn World Card-rekening. Hij heeft geen instemming gegeven voor de betalingen en verlangt van de betaaldienstverlener ICS bewijs dat deze twee afschrijvingen rechtvaardigt. De consument vindt dat hij recht heeft op terugbetaling van het bedrag op grond van de ‘internetgarantie’, zoals genoemd in de voorwaarden. De Geschillencommissie oordeelt dat wanneer een consument een betalingstransactie betwist, het aan de betaaldienstverlener is om te bewijzen dat de consument heeft ingestemd met de betaling. Dit blijkt uit een vandaag gepubliceerde uitspraak. De betaaldienstverlener moet het bewijs leveren van de authenticatie van de betalingen. Lukt dat niet, dan moet de betaaldienstverlener aan de consument het betwiste bedrag terugbetalen op grond van de voorwaarden.

De consument maakt sinds februari 2015 gebruik van een World Card van ICS. In de voorwaarden is onder meer een ‘Internetgarantie’ opgenomen. Dit houdt in: als met uw Card een bestelling is gedaan via internet waarvoor u geen toestemming heeft gegeven of als er een onjuist bedrag in rekening is gebracht, betalen wij het betreffende bedrag aan u terug. Uw Card moet wel in uw bezit zijn geweest toen er betaald werd en u moet de betaling betwisten zoals in de voorwaarden omschreven.
De consument ziet op het rekeningoverzicht van zijn World Card op 26 december 2017 een afschrijving van 3,99 euro. Op 26 januari 2018 ziet hij opnieuw een zelfde transactie. Hij is zich niet bewust van een verplichting die deze afschrijvingen rechtvaardigt en laat zijn creditcard op 30 januari 2018 blokkeren. De consument dient bij de betaaldienstverlener een klacht in. Hij betwist beide betalingen en vraagt bewijs op basis waarvan zij de afschrijvingen heeft gedaan. De consument vraagt ook terugbetaling van het bedrag op grond van de eerder genoemde Internetgarantie. Hij neemt geen genoegen met een vergoeding uit coulance, zoals de betaaldienstverlener aanbiedt tijdens de procedure bij Kifid.

Bewijslast

De betaaldienstverlener laat aan de consument weten dat de betaling betrekking heeft op een abonnement. Mogelijk is de consument dat ongemerkt bij een bestelling aangegaan, aldus de betaaldienstverlener. Een abonnement kan alleen door de consument zelf worden opgezegd; de betaaldienstverlener heeft geen recht om bedragen terug te draaien zolang een abonnement loopt.
De Geschillencommissie gaat niet mee in de redenering van de betaaldienstverlener. Met een verwijzing naar het gangbaar recht oordeelt zij: wanneer een consument een betalingstransactie betwist, dan is het aan de betaaldienstverlener om te bewijzen dat de betalingstransactie is geauthentiseerd, juist is geregistreerd en geboekt en niet door een technische storing of enig ander falen is beïnvloed. Wanneer de betaaldienstverlener geen bewijs kan aanleveren waaruit blijkt dat de consument met de betalingen heeft ingestemd, moet de betaaldienstverlener het betwiste bedrag terugbetalen.

De uitspraak (GC 2018-659) in deze klacht van een consument tegen de betaaldienstverlener ICS is bindend.

Ook interessant