Mijn Kifid

Kifid rondt 99 klachten beleggingsverzekeringen af in 1e halfjaar

Kifid blijft voortvarend aan de slag met het behandelen en afronden van beleggingsverzekeringsklachten. In het eerste halfjaar van 2021 hebben opnieuw 99 consumenten duidelijkheid gekregen over hun beleggingsverzekeringsklacht. Voor een op drie van deze klachten is door bemiddeling een oplossing gevonden. Dit tot tevredenheid van zowel de consument als de verzekeraar. Daarbij zijn partijen in enkele zaken er samen uitgekomen. In 45 klachtzaken heeft de Geschillencommissie uitspraak gedaan. Het afgelopen halfjaar ontving Kifid van 26 consumenten een nieuwe klacht over hun beleggingsverzekering. Dit maakt dat Kifid in totaal nog iets meer dan 500 van dit soort klachten in behandeling heeft.

Eveline Ruinaard, voorzitter Geschillencommissie: Ik ben blij dat opnieuw 99 consumenten en betrokken verzekeraars het hoofdpijndossier ‘beleggingsverzekering’ hebben kunnen sluiten. De projectgewijze aanpak, waarbij we cluster voor cluster klachten behandelen, werkt. We gaan op deze manier door met het afronden van de resterende klachten. Dat wil zeggen: bemiddelen waar dat kan en als dat niet lukt, zal de Geschillencommissie een zitting houden of een uitspraak doen. Een zitting kan er soms toe leiden dat partijen er alsnog samen uitkomen. Ook dat helpt, want er samen uitkomen geeft sneller duidelijkheid.

Bemiddelen en beoordelen

Kifid heeft de klachten geclusterd per verzekeringsproduct en financiële dienstverlener. Cluster voor cluster pakt Kifid de klachten op voor behandeling. Daarbij wordt elke klacht op haar eigen merites beoordeeld. Clusters van klachten waar een oplossing met inzet van bemiddeling mogelijk lijkt krijgen voorrang. Datzelfde geldt voor de klachten in clusters, waarin de standpunten over en weer zijn uitgewisseld en de Geschillencommissie tot een oordeel kan komen. Daarbij volgt de Geschillencommissie zoveel mogelijk de lijnen die de Commissie van Beroep heeft uitgezet.

Clusters afgerond

De clusters met klachten ingediend vóór 2020 over beleggingsverzekeringen van ABN AMRO, Achmea, De Goudse en de Waerdye- en Falcon-beleggingsverzekering van a.s.r. zijn grotendeels afgerond. Het cluster met klachten over hersteladvies bij beleggingsverzekeringen was al klaar. Op dit moment is het projectteam Beleggingsverzekeringen met meer dan 100 klachten aan de slag, waarin consumenten en betrokken verzekeraars nog schriftelijk mogen reageren. Voor een groot aantal klachten geldt dat ze later worden opgepakt. Van de betrokken consumenten en financiële dienstverleners vraagt Kifid geduld en begrip.

DIN Plan-klachten

Het cluster met klachten over een DIN Plan-beleggingsverzekering van Allianz omvat 197 klachten. Dankzij de uitspraken van de Commissie van Beroep over drie DIN Plan-klachten is de Kifid-lijn duidelijk: er is geen grond voor een schadevergoeding. De Geschillencommissie zal bij de beoordeling van de aangehouden klachten de lijn van de Commissie van Beroep volgen. In een aantal DIN Plan-klachten is door bemiddeling een oplossing gevonden. De Stichting DIN Plan Dupe, waarin 182 consumenten zich hebben verenigd, is nog in overleg met verzekeraar Allianz. Kifid wordt over de voortgang geïnformeerd.

Uitspraken in beleggingsverzekeringsklachten Universal Life later

Kifid heeft besloten om voor beleggingsverzekeringsklachten van het type Universal Life de klachtbehandeling voort te zetten tot en met de schriftelijke procedure. Met het houden van zittingen en het doen van uitspraken in dit soort klachten wacht de Geschillencommissie tot de uitkomst van de prejudiciële procedure bij de Hoge Raad bekend is.

Nieuwe klachten

Het aantal consumenten dat met nieuwe klachten over beleggingsverzekeringen, de zogenoemde woekerpolis, bij Kifid aanklopt neemt af. Het afgelopen halfjaar waren dat er nog 26.

Meer informatie

Op https://www.kifid.nl/beleggingsverzekeringen is de stand van zaken rond de klachtbehandeling van beleggingsverzekeringen te volgen.

Ook interessant