Mijn Kifid

Kifid rondt 142 klachten beleggingsverzekeringen af in 2020

Kifid zet de behandeling van klachten over beleggingsverzekeringen voortvarend voort. In 2020 zijn opnieuw 142 klachten afgerond. Voor bijna de helft van deze klachten is door bemiddeling een oplossing gevonden. Dit tot tevredenheid van zowel de consument als de verzekeraar. In enkele zaken zijn partijen er samen uitgekomen. In 72 klachtzaken heeft de Geschillencommissie uitspraak gedaan. Hoewel de problematiek al jaren bekend is, ontvangt Kifid nog steeds nieuwe klachten. Het afgelopen jaar ontving Kifid van 88 consumenten een nieuwe klacht over hun beleggingsverzekering. Dit maakt dat Kifid in totaal nog 582 van deze klachten in behandeling heeft.

Eveline Ruinaard, voorzitter Geschillencommissie: Het afgelopen jaar hebben ruim 140 consumenten en betrokken verzekeraars het hoofdpijndossier ‘beleggingsverzekering’ kunnen sluiten. Dit is mogelijk dankzij de gefaseerde en clustergewijze aanpak. Op die ingeslagen weg gaan we door om de nog resterende klachten af te ronden. We bemiddelen waar dat mogelijk is en als dat niet lukt, doet de Geschillencommissie een uitspraak. Die uitspraken leiden er soms nog weer toe dat partijen er alsnog samen uitkomen. Dat biedt vaak sneller duidelijkheid dan nog verder procederen.

Bemiddelen en beoordelen

Kifid behandelt de klachten beleggingsverzekeringen gefaseerd en clustergewijs. De klachten zijn geclusterd per verzekeringsproduct en financiële dienstverlener. Kifid pakt cluster voor cluster de klachten op voor behandeling. Daarbij wordt elke klacht op haar eigen merites beoordeeld. Clusters van klachten waar een oplossing met inzet van bemiddeling mogelijk lijkt krijgen voorrang. Datzelfde geldt voor de klachten in clusters, waarin de standpunten over en weer zijn uitgewisseld en de Geschillencommissie tot een oordeel kan komen. Daarbij volgt de Geschillencommissie zoveel mogelijk de lijnen die de Commissie van Beroep heeft uitgezet.

Clusters afgerond

Inmiddels zijn de clusters met klachten over beleggingsverzekeringen van SRLev, waaronder Reaal, en klachten over hersteladvies bij beleggingsverzekeringen afgerond. De clusters met klachten over beleggingsverzekeringen van ABN AMRO, Achmea, De Goudse en de Waerdye- en Falcon-beleggingsverzekering van a.s.r. zijn grotendeels afgerond. Op dit moment is het projectteam Beleggingsverzekeringen met enkele tientallen klachten aan de slag. Zodra een nieuw cluster van klachten wordt opgepakt voor behandeling, ontvangen de betrokken consumenten en financiële dienstverleners hierover informatie van Kifid. Omdat de klachten cluster voor cluster worden behandeld, geldt voor een groot aantal klachten dat deze later worden opgepakt. Van de betrokken consumenten en financiële dienstverleners vraagt Kifid geduld en begrip.

Nieuwe klachten

Er zijn nog steeds consumenten die met nieuwe klachten over beleggingsverzekeringen, de zogenoemde woekerpolis, bij Kifid aankloppen. In 2020 waren dit er 88. Deze nieuwe klachten over beleggingsverzekeringen worden zoveel mogelijk op de gebruikelijke manier behandeld.

DIN Plan-klachten

Het cluster klachten over DIN Plan-beleggingsverzekering van Allianz omvat 195 klachten. Deze klachten zijn afgelopen jaar aangehouden in afwachting van uitspraken van de Commissie van Beroep over drie DIN Plan-klachten. Inmiddels zijn deze uitspraken gedaan: er is geen grond voor een schadevergoeding. De Geschillencommissie zal bij de beoordeling van de aangehouden klachten de lijn van de Commissie van Beroep volgen. Veel betrokken consumenten (182) hebben zich verenigd in de Stichting DIN Plan Dupe. Over de afhandeling van hun klachten zal eerst een overleg plaatsvinden tussen vertegenwoordigers van de verzekeraar, de Stichting en de voorzitter van de Geschillencommissie. Dit overleg kan – op verzoek van de Stichting – niet eerder plaatsvinden dan eind maart 2021. Hierdoor kan Kifid deze klachten nog niet verder behandelen.

Meer informatie

Op de pagina beleggingsverzekeringen is de stand van zaken rond de klachtbehandeling van beleggingsverzekeringen te volgen en vindt u meer informatie.

Ook interessant