Mijn Kifid

Kifid-loket Rentederivaten MKB open tot 1 januari 2019

Op verzoek van de Nederlandse Vereniging van Banken en in goed overleg met MKB Nederland is besloten om het loket Rentederivaten MKB bij Kifid een jaar langer open te houden. De termijn om een klacht bij het tijdelijk loket in te dienen wordt verlengd tot en met 31 december 2018. De gewijzigde reglementen zijn door de Minister van Financiën goedgekeurd.

Nog 36 klachten in behandeling

Het tijdelijk loket Rentederivaten MKB is open sinds 1 januari 2015. In de afgelopen twee jaar hebben ruim 80 ondernemers met een rentederivaat zich bij Kifid gemeld met een klacht. In totaal heeft de Geschillencommissie Rentederivaten van Kifid nog 36 klachten in behandeling. Dit zijn veelal ‘aangehouden’ klachten, omdat de ondernemer nog in afwachting is van het aanbod dat de bank hem moet doen vanwege het Uniform Herstelkader Rentederivaten. Indien het herstelvoorstel niet leidt tot overeenstemming tussen bank en ondernemer, dan kan de ondernemer het geschil voorleggen bij het tijdelijk loket Rentederivaten MKB van Kifid of ermee naar de rechter gaan.

Veel klachten alsnog geschikt

Kifid heeft in de afgelopen twee jaar 47 klachten van ondernemers over rentederivaten afgesloten.

Voor 21 ondernemers heeft Kifid een bemiddelingsresultaat bereikt; in deze klachten hebben bank en ondernemer samen alsnog een oplossing gevonden. In elf klachten heeft de Geschilllencommissie Rentederivaten een uitspraak gedaan. Tegen enkele uitspraken is beroep ingesteld bij de Commissie van Beroep. Vier ondernemers hebben hun klacht tussentijds ingetrokken.

Alleen klein zakelijke ondernemers

Het tijdelijk Kifid loket behandelt alleen klachten van klein zakelijke ondernemers: bedrijven met maximaal 50 werknemers en een omzet/balanstotaal van minder dan 10 miljoen euro. De klacht moet betrekking hebben op een rentederivaat afgesloten bij ABN AMRO, Deutsche Bank, ING, Rabobank, SNS REAAL of Van Lanschot in het kader van zakelijke kredietverlening en waarvan de looptijd op 1 april 2011 nog niet was geëindigd. De genoemde banken hebben de tijdelijke reglementen over geschillenbeslechting rentederivaten onderschreven en binden zich aan de uitspraken van Kifid.

De actuele reglementen zijn te vinden op https://www.kifid.nl/rentederivaten/reglementen (Reglement Bemiddelaar en Geschillencommissie inzake Geschillenbeslechting Rentederivaten; Reglement Commissie van Beroep inzake Geschillenbeslechting Rentederivaten)

Volg ons ook via twitter @Kifid_Den_Haag

Ook interessant