Mijn Kifid

Kifid ook voor mkb’er met klacht over alternatieve financiering

Vanaf 1 juli 2019 kunnen kleinere mkb-ondernemers en zzp’ers ook met een klacht over een alternatieve financiering terecht bij Kifid, het klachteninstituut voor financiële dienstverlening. Heeft een kleinere ondernemer een klacht over zijn alternatieve financiering en heeft de betrokken financier de Gedragscode MKB Financiers ondertekend, dan is Kifid het toegankelijke en deskundige alternatief voor een gang naar de rechter.

Ondernemers met klachten over een geldlening of kredietfaciliteit van de bank kunnen al sinds juli 2018 terecht bij Kifid. Ondernemers met een klacht over een financiering van nieuwe financiers zijn nu nog aangewezen op de rechter. Dat is voor een kleinere ondernemer of zzp’er duur. Bovendien heb je een advocaat nodig en kost het veel tijd, die een ondernemer liever besteedt aan ondernemen. Dat de kleinere mkb’er en zzp’er met een financieringsklacht een beroep kunnen doen op Kifid doet recht aan de bijzondere positie van deze ondernemersgroep. Zij missen vaak de financiële kennis en ervaring van grotere bedrijven. Het klachtenloket voor alternatieve financiering bij Kifid is een initiatief van de Stichting MKB Financiering en maakt deel uit van de Gedragscode MKB Financiers. Deze Gedragscode zorgt voor meer transparantie en biedt betere bescherming aan kleinere mkb’ers, die gebruikmaken van nieuwe financieringsvormen.

Aangesloten nieuwe financiers

Kifid behandelt alleen klachten van kleinere ondernemers over alternatieve financiering verstrekt door nieuwe financiers, die de Gedragscode MKB Financiers hebben ondertekend. Onderdeel van deze Gedragscode is dat de nieuwe financier een eigen klachtenregeling heeft en dat hij zich bindend aansluit bij Kifid. Naar verwachting zullen de komende maand een tiental nieuwe financiers zich bij Kifid aansluiten.

Soort klachten

Kleinere ondernemers kunnen bij Kifid terecht met verschillende soorten klachten over hun krediet verkregen van nieuwe (niet-bancaire) financiers. Bijvoorbeeld als er een geschil is over de wijziging van het rentetarief. Of als de financier het krediet opzegt of opeist en de ondernemer de rechtmatigheid hiervan betwist. Het kan ook zijn dat de ondernemer het niet eens is met de manier waarop de financier de afspraken over vervroegd aflossen van het krediet uitvoert. Een ondernemer kan bij Kifid niet klagen over een afwijzing van een financieringsaanvraag; het staat een financier vrij om een verzoek voor financiering te weigeren.

Spelregels

In het reglement voor Geschillenbeslechting alternatieve financiering is vastgelegd welke klachten door Kifid worden behandeld en hoe de klachtprocedure werkt. Zo moet de klacht gaan over een financiering die is aangevraagd vanaf 1 juli 2019. En de financier tegen wie de klacht is gericht moet aangesloten zijn bij Kifid. De uitspraken van Kifid over alternatieve financiering zijn bindend voor financieringen tot €250.000, zoals dat ook geldt voor uitspraken over kleinzakelijke financiering door banken. Dit betekent dat de financier, ongeacht de uitkomst, de uitspraak zal opvolgen. Deze spelregels voor de klachtbehandeling alternatieve financiering zijn dezelfde als de spelregels voor de klachtbehandeling kleinzakelijke financiering banken.

Kleinere ondernemers, zzp’ers

Wil je als ondernemer of zzp’er een beroep doen op Kifid, dan mag de omzet van je bedrijf niet hoger zijn dan vijf miljoen euro per jaar. Voor de klachtbehandeling door Kifid dienen ondernemers 250 euro bij te dragen in de kosten; indien de ondernemer in hoger beroep gaat bij Kifid kost dat 500 euro. Kifid kan in een bindende uitspraak maximaal 250.000 euro aan geleden schade toewijzen aan een ondernemer. Hogere bedragen kunnen worden toegewezen in een niet-bindende uitspraak.

De reglementen voor geschilbeslechting alternatieve financiering zijn te vinden via:

Ook interessant