Mijn Kifid

Voortgang klachtbehandeling beleggingsverzekeringen

Dit voorjaar heeft Kifid de behandeling van de ruim 700 klachten over beleggingsverzekeringen fasegewijs weer opgepakt. Kifid heeft de klachten geclusterd naar verzekeringsproduct en financiële dienstverlener. De komende periode gaat Kifid als eerste aan de slag met klachten waarvoor een oplossing via bemiddeling mogelijk lijkt. Voor enkele andere clusters geldt dat de klachtdossiers vrijwel compleet zijn en de Geschillencommissie tot een oordeel kan komen. Ook met deze klachten gaat Kifid aan de slag.

Eveline Ruinaard, voorzitter Geschillencommissie:

Met de projectmatige aanpak die is ingezet willen we de komende tijd steeds meer van deze langlopende klachten oplossen. Het is bemoedigend te zien dat er verzekeraars zijn die ruimte bieden voor bemiddeling. Samen met de consument willen zij zoeken naar een oplossing waar beide partijen mee verder kunnen. In de afgelopen maanden zijn ongeveer 50 klachten door bemiddeling opgelost. Consumenten en verzekeraars willen dat de klachten in dit ‘hoofdpijndossier’ nu eindelijk worden opgelost. En bemiddeling gaat meestal sneller dan een hele procedure eindigend in een uitspraak. Deze klachten een voor een beoordelen om tot een uitspraak te komen kost wel de nodige tijd. Daarvoor vraag ik van alle partijen begrip en geduld.

Fase 1 – reacties

In de eerste fase is aan consumenten en verzekeraars gevraagd om te reageren op de vijf richtinggevende uitspraken van de Commissie van Beroep. Het gaat hier om consumenten en verzekeraars in klachtzaken die schriftelijk al helemaal of deels waren behandeld.

Fase 2 – inventariseren

Kifid is nu, in de tweede fase, bezig de ingekomen reacties van consumenten en financiële dienstverleners te inventariseren. Dit varieert van inhoudelijke reacties tot reacties, waarin consument of verzekeraar aangeven geen behoefte te hebben aan een inhoudelijke reactie. Kifid zorgt dat consumenten en verzekeraars over en weer van deze inhoudelijke reacties kennis kunnen nemen. Er zijn verzekeraars die hebben aangegeven dat ze met een aantal consumenten eerst nog een poging willen doen om er samen uit te komen. Verzekeraars doen dat zelf, of hebben Kifid gevraagd om te bemiddelen. Kifid blijft het oplossen van klachten via bemiddeling stimuleren.

Fase 3 – bemiddelen en beoordelen

In de derde fase gaat Kifid cluster voor cluster de klachten verder behandelen. De klachten zijn geclusterd per verzekeringsproduct en financiële dienstverlener. Elke klacht zal op haar eigen merites worden beoordeeld. Voor sommige clusters van verzekeringsproducten/financiële dienstverleners lijkt het mogelijk om klachten via bemiddeling op te lossen. Deze klachten zal Kifid nu als eerste gaan behandelen. Datzelfde geldt voor de klachten in clusters van verzekeringsproducten, waarbij de standpunten over en weer zijn uitgewisseld en de Geschillencommissie tot een oordeel kan komen. Daarbij zal de Geschillencommissie de door de beroepscommissie uitgezette lijnen volgen. Consumenten en financiële dienstverleners van wie de klacht de komende periode wordt opgepakt, zullen hierover informatie ontvangen van Kifid.

Klachten waarvan het dossier nog niet compleet is, of waarbij nu geen ruimte is voor bemiddeling,  zullen op een later moment worden opgepakt. Van de betrokken consumenten en financiële dienstverleners vraagt Kifid geduld en begrip.

Meer informatie

Op https://www.kifid.nl/beleggingsverzekeringen is de stand van zaken rond de klachtbehandeling van beleggingsverzekeringen te volgen. De vijf richtinggevende uitspraken van de Commissie van Beroep zijn in het uitsprakenregister van Kifid te vinden onder de volgende nummers: CvB 2017-023A (22 juni 2017), CvB 2017-035 (6 november 2017), CvB 2017-036 (6 november 2017), CvB 2017-043 (20 december 2017) en CvB 2018-019 (13 maart 2018).

Ook interessant