Mijn Kifid

Kifid opent online klachtenloket Mijn Kifid

Vandaag is het nieuwe online klachtenloket Mijn Kifid geopend. Consumenten kunnen voortaan klachten tegen banken, verzekeraars, vermogensbeheerders en andere financiële dienstverleners online indienen.  Kifid handelt de klachten vervolgens volledig online af.

De nieuwe service van het Financiële Klachteninstituut sluit aan bij de Europese richtlijn voor alternatieve geschillenbeslechting (ADR). In het najaar worden ook de financiële dienstverleners aangesloten op mijn Kifid.

Hoe werkt Mijn Kifid?

Consumenten gaan via Kifid.nl naar Mijn Kifid en maken een persoonlijk account aan. Vervolgens kunnen zij een geschil met hun financiële dienstverlener (FD) bij Kifid melden via een online klachtenformulier. Tot slot kunnen zij via het webportaal alle gevraagde stukken uploaden.

Consumenten kunnen de verdere behandeling van hun klacht daarna in Mijn Kifid volgen. Kifid informeert hun namelijk tijdens de behandeling van de klacht automatisch over status en wijzigingen. Zo ontvangen zij algemene meldingen op het webportaal en/of e-mails en digitale brieven van de behandelaar van hun dossier.

Voordelen

Een klacht indienen en stukken versturen via Mijn Kifid gaat sneller, werkt makkelijker en is efficiënter, zowel voor consumenten als voor Kifid. De gewenste informatie komt op het juiste moment bij de juiste persoon. Bovendien kunnen zij snel en gemakkelijk online aanvullende dossierstukken indienen.

Sneltest op Kifid.nl

Kifid.nl, de website van het Financiële Klachteninstituut, is ook verbeterd. Eén van de verbeteringen is dat consumenten met een sneltest zelf kunnen bekijken of hun klacht bij Kifid behandelbaar is.

Met klacht eerst naar FD

Wat niet verandert, is dat consumenten pas bij Kifid terecht kunnen met hun klacht als blijkt dat zij het geschil niet samen met hun FD kunnen oplossen. Kifid blijft het namelijk uitermate belangrijk vinden dat consumenten eerst met hun FD in gesprek gaan, zodat die de kans krijgt hun probleem op te lossen. Op Kifid.nl vinden zij een leidraad voor het schrijven van een klachtbrief aan hun FD.

Oude methode voor klachtindiening blijft

Wat ook niet verandert, is dat consumenten hun klacht via de post kunnen indienen, maar dit heeft niet meer de voorkeur van Kifid. Kifid scant het klachtenformulier en alle documenten dan zelf. Zij blijft dan per post communiceren met consumenten.

Noot voor de redactie

  •  Perscontacten via 070 – 333 89 48
  •  Klik hier voor de link naar Mijn Kifid

Ook interessant