Mijn Kifid

Kifid verwacht na de zomer eerste uitspraak Yarden-pakketverzekering

Kifid heeft het afgelopen jaar ruim 120 klachten ontvangen over de door Yarden doorgevoerde wijziging van de verzekeringsvoorwaarden van de pakketpolis. De Geschillencommissie heeft drie klachten in behandeling genomen. Zodra in deze drie klachten uitspraak is gedaan, zal duidelijk zijn hoe de Geschillencommissie oordeelt over de door Yarden doorgevoerde wijziging in de verzekeringsvoorwaarden.

Overige klachten aangehouden

Totdat de Geschillencommissie uitspraak heeft gedaan, houdt Kifid vergelijkbare klachten over de Yarden-pakketpolis aan. Consumenten van wie de klacht is of wordt aangehouden, krijgen hierover bericht van Kifid.

Procedure

De Geschillencommissie verwacht in juli en augustus voor de drie in behandeling zijnde klachten hoorzittingen te kunnen houden. Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid van betrokken consumenten en verzekeraar. De Geschillencommissie gebruikt een hoorzitting om betrokken consument en verzekeraar aanvullende vragen te stellen. Betrokkenen krijgen de gelegenheid om hun verhaal te doen. Deze hoorzittingen zijn besloten, zoals gebruikelijk en vastgelegd in het reglement van de Geschillencommissie van Kifid.

Verwachting uitspraak

De Geschillencommissie doet in de regel binnen 90 dagen na een hoorzitting uitspraak. Een eerste uitspraak over deze Yarden-klachten zal de Geschillencommissie naar verwachting in september/oktober kunnen doen.

Zodra de Geschillencommissie in de drie Yarden-klachten uitspraak heeft gedaan, zal Kifid de behandeling van de aangehouden klachten voortzetten. Kifid zal de consumenten met aangehouden klachten dan informeren over wat dit betekent voor de behandeling van hun klacht.

Ook interessant