Mijn Kifid

Interbank moet renteverhoging gedeeltelijk terugbetalen

Een consument die zich verzette tegen het hoge rentetarief op haar doorlopende krediet, krijgt een deel van de rentebetaling terug. Dat bepaalde de Commissie van Beroep van Kifid in zijn uitspraak van 20 februari 2017.

Kredietverlener Interbank hoeft slechts een deel van de renteverhoging terug te geven, omdat de consument tussentijds had kunnen overstappen op een krediet met een aantrekkelijker rentetarief.

Hoogste risicogroep

Op het doorlopende krediet zit een variabele rente, die van dag tot dag wordt berekend. De bank had deze klant ingedeeld in de hoogste risicogroep. Bij het aangaan van de kredietovereenkomst bedroeg de rente 8,6 procent op jaarbasis. De rentevergoeding steeg en de consument vond dat zij een onaanvaardbaar hoge rente over het krediet moest betalen, namelijk 12 tot 13 procent. Terwijl de rente historisch laag stond en de bank adverteerde met een rente van 4,5 procent voor nieuwe klanten.

Geen loktarieven

De Geschillencommissie van Kifid wees in september 2016 – in eerste aanleg – de vordering af, omdat het gehanteerde tarief vergelijkbaar was met tarieven die in andere zaken van andere aanbieders bekend waren, en omdat het de klant vrij stond het krediet over te sluiten en er geen aanwijzingen zijn dat de bank ‘loktarieven’ hanteerde. De klant ging in beroep.

Onvoldoende uitleg

In februari 2017 wees de Commissie van Beroep erop dat de bank de rente in principe mocht aanpassen, als zij maar kon uitleggen hoe zij tot de stijging was gekomen. In de procedure bij Kifid heeft de bank de rentestijgingen niet voldoende uitgelegd. De bank heeft de rentestijgingen namelijk niet afgezet tegen de tarieven van andere kredietverschaffers over dezelfde periode. Daarom oordeelde de Commissie van Beroep de rentewijziging niet aanvaardbaar.

Vergoeding

De klant krijgt de te veel betaalde rente vergoed over de periode tussen de eerste renteverhoging en de eerste mogelijkheid die zij had gehad om het krediet over te sluiten tegen een gunstiger rentetarief. Dat komt op een bedrag van € 820, plus de tussentijdse wettelijke rente en de kosten voor de procedure.

  • Lees hier de uitspraak van de Commissie van Beroep 2017-008
  • Attentie! Kifid ontvangt veel telefoontjes na de uitzending van het programma Kassa over deze uitspraak.

Kifid kan geen klachten behandelen die klanten niet eerst aan de bank hebben voorgelegd. Deze procedure heet de IKP of de interne klachtenprocedure. Als bank en klant het niet eens worden wordt dit door Interbank schriftelijk bevestigd aan de klant. Daarna kan de klant een klacht indienen bij Kifid.

Zie verder https://www.kifid.nl/consumenten/hoe-dient-u-uw-klacht-in

Ook interessant