Mijn Kifid

Kifid: passend hypotheekadvies niet per definitie goedkoopste

Consumenten hebben in 2013 op basis van een hypotheekadvies hun aflossingsvrije hypotheek met daaraan gekoppelde beleggingsverzekeringen overgesloten naar een hypothecaire geldlening met een annuïtair deel en een aflossingsvrij deel. Consumenten hebben zich bij de Geschillencommissie van Kifid beklaagd dat het adviestraject in 2013 bij de Hypotheekshop Hoorn niet heeft geleid tot een passend hypotheekadvies, doordat goedkopere alternatieve hypotheekvormen en deugdelijke berekeningen van alternatieven in het advies ontbreken. De Geschillencommissie oordeelt dat De Hypotheekshop Hoorn voldoende tegemoet is gekomen aan de wensen van Consumenten en dat het advies passend was. Daarbij wordt opgemerkt dat een passend advies niet per definitie leidt tot de goedkoopst mogelijke hypotheekconstructie.

Consumenten hebben zich in 2013 tot de hypotheekadviseur gewend met de wens hun maandelijkse hypotheeklasten te verlichten. Consumenten maakten zich zorgen over de negatief renderende beleggingsverzekeringen en het feit dat niet werd afgelost op de hypotheekschuld. Daarnaast wilden consumenten in aanmerking komen voor Nationale Hypotheek Garantie. Rekening houdend met deze wensen van Consumenten heeft de hypotheekadviseur een Financieel Adviesrapport opgesteld en een voorstel gedaan voor een nieuwe hypothecaire geldlening. Consumenten zijn hiermee akkoord gegaan, waarna de hypotheek is overgesloten naar een vorm waarbij (deels) wordt afgelost op de uitstaande hypotheeksom en de beleggingsverzekeringen zijn beëindigd.

Passend niet altijd goedkoopst

De Geschillencommissie heeft nadrukkelijk stil gestaan bij de vraag of in het kader van de zorgplicht er alternatieve financieringen waren die de hypotheekadviseur had moeten aanbieden aan Consumenten. Bij het oversluiten van de hypothecaire geldlening moet de adviseur vanwege de zorgplicht ook onderzoeken of oversluiten in het belang van Consumenten is. De hypotheekadviseur dient bij Consumenten informatie in te winnen over hun kennis en ervaring, wensen, doelen, risicobereidheid en mogelijkheden om te komen tot een passend advies. Er zijn tal van omstandigheden die meebrengen dat een passend advies niet leidt tot de goedkoopste constructie, aldus de beoordeling van de Geschillencommissie. Ter illustratie: een advies dat voldoet aan de wens van ‘allerlaagste maandlasten’ en gepaard gaat met een risicovolle hypotheekconstructie, kan met het oog op leeftijd, doelen en risicobereidheid van een consument juist in het geheel niet-passend zijn.

In deze specifieke klacht constateert de Geschillencommissie dat Consumenten het Financieel Adviesrapport kenden, waarin opgenomen de financiële positie, wensen, doelen en risicobereidheid van Consumenten. Er zijn berekeningen gemaakt, de maandlasten zijn inzichtelijk gemaakt en de overige gevolgen heeft de hypotheekadviseur duidelijk beschreven. De Geschillencommissie oordeelt dat De Hypotheekshop Hoorn heeft gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur mag worden verlangd. Consumenten hebben geen schade geleden als gevolg van het handelen van de hypotheekadviseur, aldus de Geschillencommissie.

De uitspraak (2017-365) in deze klacht van Consumenten tegen de Hypotheekshop Hoorn is bindend.

Voor meer informatie: www.kifid.nl of volg ons via twitter @Kifid_Den_Haag

Ook interessant