Mijn Kifid

Kifid gaat ook de klanttevredenheid financiële dienstverleners onderzoeken

Vanaf 2022 start Kifid met een jaarlijks onafhankelijk onderzoek naar de klanttevredenheid bij financiële dienstverleners. Dit in aanvulling op het lopende klanttevredenheidsonderzoek onder consumenten. Het onafhankelijke onderzoeksbureau MarketResponse gaat dit online onderzoek onder bij Kifid aangesloten financiële dienstverleners uitvoeren. Doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in mogelijke verbeterpunten voor de klachtprocedure en klachtbehandeling op voor de financiële dienstverlener belangrijke aspecten.

 

Waarover?

Kifid is benieuwd naar hoe financiële dienstverleners de klachtprocedure en de klachtbehandeling door Kifid in het algemeen waarderen. Waarover zijn dienstverleners tevreden? Wat kan beter? Hoe ervaren dienstverleners het gebruik van het FD-portaal?  En in hoeverre leiden Kifid-procedures tot leerpunten voor de dienstverlener zelf? Het jaarlijks online onderzoek vraagt naar een evaluatie van de dienstverlening door Kifid in het algemeen; het gaat niet om een evaluatie per klachtzaak.

 

Voor wie?

Het jaarlijks onderzoek vind plaats in oktober en is gericht op de financiële dienstverleners die in de de periode vanaf september vorig jaar tot september van het lopende jaar contact hebben gehad met Kifid vanwege een of meer tegen hen gerichte klachten. De uitnodiging voor het online onderzoek gaat naar de vertegenwoordigers van deze banken, verzekeraars, financiële adviseurs en overige financiële dienstverleners; de vragenlijst is niet gericht op advocaten of andere professionele vertegenwoordigers van financiële dienstverleners. Deze week start het klanttevredenheidsonderzoek onder financiële dienstverleners voor 2022. Dit onderzoek zal hierna jaarlijks in oktober worden herhaald.

 

Resultaten

De resultaten uit het klanttevredenheidsonderzoek onder dienstverleners samen met de resultaten uit het klanttevredenheidsonderzoek onder consumenten gebruikt Kifid om de dienstverlening waar mogelijk te verbeteren. Een weergave van de kerncijfers uit het klanttevredenheidsonderzoek onder consumenten en onder financiële dienstverleners rapporteert Kifid in haar jaarverslag.

Ook interessant