Mijn Kifid

Ombudsman Kifid laakt variabele-rente aanpassing kredietverstrekkers

De ombudsman van Kifid heeft zijn oordeel gegeven over de wijze waarop kredietverstrekkers moeten omgaan met variabele-rente aanpassingen.

In een onlangs voorgelegde zaak had de instelling zich de mogelijkheid voorbehouden om de hoogte van de rente aan te passen zonder vooraf aan de consument duidelijk te maken hoe dat precies zou gebeuren. Bovendien week de
rente-verhoging die de kredietverstrekker de consument had aangezegd sterk af van de (dalende) marktrente over de betreffende periode. Volgens de ombudsman had de consument voor het aangaan van zo’n overeenkomst recht op duidelijkheid en mocht de instelling alleen méér rente in rekening brengen als stijging van de marktrente dat rechtvaardigde. Bovendien moet de instelling de consument vertellen hoe deze de rentestijging berekent.

De ombudsman oordeelt in deze zaak tenslotte dat de instelling de teveel betaalde rente, die nog nader moet worden vastgesteld, aan de consument moet vergoeden. Kifid ontvangt over variabele-rente aanpassingen met regelmaat soortgelijke klachten.

Oordeel Ombudsman inzake variabele-rente aanpassing

Ook interessant