Mijn Kifid

Kifid verwelkomt nieuwe commissieleden

Het bestuur van Kifid heeft per 1 januari 2022 de heer drs. F.J. (Frans) van der Ent MHA benoemd tot lid van de Commissie van Beroep en de heer mr. dr. N. (Niek) Strohmaier tot lid van de Geschillencommissie. Zij vervullen deze functie als nevenfunctie. De leden van de Geschillencommissie en van de Commissie van Beroep zijn niet werkzaam voor een bij Kifid aangesloten financiële dienstverlener.

 

In het dagelijks leven vervult de heer Van der Ent verschillende (interim)rollen en is hij actief als toezichthouder. Wanner Los, voorzitter Commissie van Beroep, is blij met het nieuwe commissielid: “Frans van der Ent brengt een brede ervaring op het gebied van financiële dienstverlening mee, in diverse rollen als bestuurder en toezichthouder. Daarnaast is zijn expertise op het gebied van pensioenen en verzekeringen een welkome aanvulling. We kijken uit naar een plezierige en vruchtbare samenwerking.”

 

Frans van der Ent        Niek Strohmaier

 

De heer Strohmaier is universitair docent bij Universiteit Leiden. De voorzitter Geschillencommissie, Eveline Ruinaard, verwelkomt hem graag: “Niek Strohmaier is psycholoog en jurist en heeft onderzoek gedaan en doet dat nog steeds op het snijvlak van recht en psychologie. Met Niek Strohmaier verbreden we de deskundigheid van de Geschillencommissie naar de gedragswetenschap. We geven zo -mede- invulling aan een aanbeveling uit de Kifid-evaluatie door SEO om meer gebruik te maken van gedragswetenschappelijke kennis. We kijken uit naar de inbreng van Niek Strohmaier bij Kifid en verheugen ons op een plezierige samenwerking.“

 

Geschillencommissie

De Geschillencommissie onderzoekt bij klachten eerst of bemiddeling mogelijk is. Lukt dat niet, dan volgt een beoordeling door de Geschillencommissie. Indien de Geschillencommissie aanvullende vragen heeft voor partijen, vindt een zitting plaats. Daar kunnen zowel de consument als de financiële dienstverlener hun verhaal doen. Zodra het klachtdossier volledig is, kan de Geschillencommissie oordelen en een uitspraak doen.

 

Commissie van Beroep

De Commissie van Beroep oordeelt over het bezwaar van consumenten, ondernemers en financiële dienstverleners tegen uitspraken van de Geschillencommissie van Kifid. In de regel vindt een zitting plaats waarin de Commissie van Beroep partijen vraagt om een nadere toelichting. Vervolgens oordeelt de Commissie van Beroep en doet uitspraak. Uitspraken van de Commissie van Beroep zijn bindend voor partijen en richtinggevend voor de Geschillencommissie van Kifid.

Ook interessant